Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Bekendmaking voorlopige toekenning straatnaam KUILEINDE

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oud-Turnhout is gelast met de bekendmaking van de principebeslissing genomen in de gemeenteraad van 17 oktober 2019, waarbij aan de straatnaam KUILEINDE voorlopig wordt toegekend aan de nieuwe openbare weg in de nieuwe verkaveling Gommers.

Bezwaren tegen deze gemeenteraadsbeslissing dienen vóór 21 november 2019 gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 31, Oud-Turnhout.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst burgerzaken, gemeentehuis, Dorp 31, Oud-Turnhout.

Datum van het bericht: dinsdag 22 oktober 2019
Nieuwsoverzicht