Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Kempen2030: 29 burgemeesters tekenen voor het klimaat

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject Kempen2030. 40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Startschot Kempen2030

Op vrijdag 11 oktober gaven 29 Kempense burgemeesters officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt breed verankerd in het beleid van de gemeenten en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken:

  • met comfortabele, energiezuinige woningen
  • waar er veel gefietst wordt
  • met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving
  • waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken
  • waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt en betaalbaar is voor iedereen.

Een ‘toekomststoel’ voor iedere burgemeester

Op het evenement ondertekenden de 29 Kempense burgemeesters hun engagement en ontvingen ze een ‘toekomststoel’ van de Kempense kinderklimaatambassadeurs. Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde 1 kinderklimaatambassadeur af.

Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat kracht bij te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’. Dat is een stoel die de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Hij moet een plek krijgen aan de beslissingstafel. Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.

Kinderklimaatambassadeur Yana uit Oud-Turnhout: "Mijn wens voor Kempen2030 is dat er alleen maar op kleine weggetjes fietsers mogen rijden en dat er ook veel minder CO2 is en veel meer windmolens. Dat de burgemeester op de gemeenteraad ook naar de jeugd gaat luisteren."

Blijf op de hoogte

Wil jij meewerken aan een klimaatvriendelijke regio en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de Facebookpagina www.facebook.com/Kempen2030, neem een kijkje op de website www.kempen2030.be of lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in je brievenbus valt.

Ondertekening Charter Gezonde Gemeente

Op zondag 6 oktober ondertekende het gemeentebestuur het Charter Gezonde Gemeente. Hiermee engageert het bestuur zich om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. 

Het bestuur wordt gesteund door de gezondheidsraad en de stuurgroep ‘Gezonde Gemeente’. Zij zullen opvolgen of er met alle doelgroepen rekening wordt gehouden en of er voldoende inspanningen geleverd worden om dit engagement vorm te geven. De gezondheidsraad adviseert het bestuur inzake gezondheid en organiseert allerlei initiatieven voor de bevolking zoals de campagne ‘Stoppen met roken’. De stuurgroep ‘Gezonde Gemeente’ is een interne werkgroep die ijvert voor een gezonde werkomgeving.

Datum van het bericht: zaterdag 12 oktober 2019
Nieuwsoverzicht