Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

Captatieverboden waterlopen provincie Antwerpen grotendeels opgeheven, enkel nog van kracht in Laarse beek en Zwanebeek

De nasleep van de droogte van 2018 liet zich ook in de zomer van 2019 nog steeds duidelijk voelen in heel wat Vlaamse waterlopen. Doordat grondwatervoorraden tijdens de wintermaanden onvoldoende herstelden en neerslag uitbleef, daalden in juli peilen en debieten van de waterlopen erg snel. Zo snel zelfs, dat verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen droog dreigden te vallen. Om de schade te beperken, besliste Antwerps gouverneur Cathy Berx een captatieverbod op te leggen voor verschillende waterlopen in de provincie Antwerpen.

Captatieverbod deels opgeheven

Gezien de vele neerslag van de voorbije weken en doordat de vraag van landbouwers naar oppervlaktewater sterk verminderd is, wordt het captatieverbod vanaf 11 oktober 2019 voor het merendeel van deze waterlopen opgeheven. Het politiebesluit vind je onderaan.

Captatieverbod blijft van kracht in stroomgebieden van Laarse Beek en Zwanebeek

In twee stroomgebieden staat het waterpeil nog steeds kritisch laag. Daarom blijft het captatieverbod wél gelden voor alle onbevaarbare waterlopen in de 2 stroomgebieden van de Laarse beek en de Zwanebeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Ook blijven alle captatie- en recreatieverboden die in de provincie Antwerpen van kracht zijn omwille van blauwalgenbloei, nog steeds gelden. Voor een overzicht en meer info, zie www.cathyberx.be.

Datum van het bericht: vrijdag 11 oktober 2019
Nieuwsoverzicht