Omgevingsvergunning OMV2019/0081: het regulariseren van wijzigingen aan het terreinprofiel bij een vergunde eengezinswoning met bijgebouw, Heieinde 53, afdeling 13031, sectie D, perceel 325C

Datum van het bericht: vrijdag 23 augustus 2019
Nieuwsoverzicht