Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Captatieverbod in het stroomgebied van de Kleine Nete vanaf 19/07/2019

Stroomgebieden_20190718 (grote weergave)

Vanaf 19/07/2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx via politiebesluit van 18/07/2019 een captatieverbod voor verschillende stroomgebieden ingesteld. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de opheffing van het politiebesluit. 

Captatieverbod in volgende stroomgebieden:

De kaart in bijlage geeft een overzicht van de stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het gaat om de stroomgebieden van Mark, Kleine Aa of Weerijsbeek, Groot Schijn, Laarse beek, Antitankkanaal, Kleine Nete, Grote Nete, Vrouwvliet, Birrebeek, Zwarte Beek, Grote Molenbeek en Autbroekloop.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit alle waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Actuele toestand

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.provincieantwerpen.be/waterlopen

Info

Datum van het bericht: donderdag 18 juli 2019
Nieuwsoverzicht