Voorwaardelijke omgevingsvergunning nr. OMV2019/0029: het bouwen van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden van 3 aaneengesloten eengezinswoningen met ondergrondse parking na slopen van de bestaande bebouwing, Steenweg op Mol, afdeling 2, secti

Datum van het bericht: donderdag 04 juli 2019
Nieuwsoverzicht