Captatieverbod in het stroomgebied van de Rode Loop vanaf 2/07/2019

captatieverbod (grote weergave)

Vanaf 2/07/2019 geldt een tijdelijk captatieverbod in 9 stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Wegens de aanhoudende droogte heeft gouverneur Cathy Berx via politiebesluit van 2/07/2019 een captatieverbod voor 9 stroomgebieden ingesteld. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de opheffing van het politiebesluit. Het blijft minstens geldig tot en met 29/07/2019.

Captatieverbod in 9 stroomgebieden

Deze kaart geeft een overzicht van de 9 stroomgebieden waar het captatieverbod geldt. Het gaat om de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit de onbevaarbare waterlopen. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om er velden en tuinen mee te beregenen. Visvijvers moeten volledig worden afgekoppeld  van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Actuele toestand

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.provincieantwerpen.be/waterlopen

Info

Datum van het bericht: dinsdag 02 juli 2019
Nieuwsoverzicht