Voorwaardelijke bijstelling van een verkaveling nr. 093/0439.2: het uitbreiden van een vergunde verkaveling met 5 loten, Vredesboom, afdeling 2, sectie F, nr. 13 T en 13 L

Datum van het bericht: vrijdag 07 juni 2019
Nieuwsoverzicht