Sorteerregels blauwe PMD-zak wijzigen nog niet in de Kempen

PMD (grote weergave)

Ongetwijfeld heb je de laatste dagen berichten in de media gehoord over de wijzigingen van de sorteerregels van de blauwe PMD-zak. Op termijn gaat deze sorteerregel inderdaad uitgebreid worden.

Voor het echter zover is, moeten de sorteercentra nog aangepast worden om de nieuwe verpakkingen te kunnen verwerken. Na deze aanpassingen kunnen ook andere plasticsoorten uitgesorteerd en gerecycleerd worden. Vervolgens wordt de nieuwe sorteerregel in Vlaanderen gefaseerd ingevoerd.

In de Kempen wijzigt de sorteerregel ten vroegste vanaf 2020 en ten laatste 1/01/2021. Tot dan blijven de huidige sorteerregels van toepassing. Wat mag in de blauwe PMD-zak: Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen, Drankkartons.

Nog geen uitbreiding van de PMD-zak in de Kempen!

Via de blauwe PMD-zak wordt een groot deel van de huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Toch zitten er jaarlijks in de huisvuilzak van de Vlaming nog ongeveer 15 kg plastics die niet gerecycleerd worden. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen.

De Vlaamse regering besliste daarom midden 2018 voor een uitbreiding van de PMD-zak. Dat betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de PMD-zak wordt in fases ingevoerd omwille van de gefaseerde opstart van nieuwe sorteerinstallaties. 

In de planning voor deze uitbreiding van de PMD-zak komen de Kempense gemeenten als laatste aan bod. In afwachting daarvan blijven de sorteerregels voor PMD ongewijzigd.

Info

Dienst afvalzaken - 014 46 22 25 - afvalzaken@oud-turnhout.be

Datum van het bericht: donderdag 06 juni 2019
Nieuwsoverzicht