TERSANA vzw - bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

tersana (grote weergave)

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.
Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Helpen

Saneren is een complexe materie: een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsplan, saneringswerken en de evaluatie daarvan vereisen bepaalde technische kennis. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er dus om haar klanten organisatorisch te ondersteunen, door o.a. samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen.

Financiële steun

Naast het organisatorisch luik, biedt Tersana ook een financiële tegemoetkoming. Dankzij deze tussenkomst van de Vlaamse overheid worden de kosten gedrukt: de overheid neemt namelijk 40 % van de werking van het fonds voor haar rekening.

Daarnaast zal Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen. De professionele, m.n. de garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar, na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.

De tweede doelgroep zijn de eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. Het gaat dus over gronden die in het verleden een inrichting hadden als garage, carrosserie- of landbouwmechanisatiebedrijf. Deze eigenaars dienen voor 31 december 2023 sowieso een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren, maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. Je kan dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat je, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kan doen op Tersana.

Indien je verwacht in aanmerking te komen voor het fonds, raden wij je ten sterkste aan om je te informeren bij Tersana.

Tersana neemt al jouw bodemsaneringszorgen over. Zo hoef je je niet bezig te houden met de complexe materie en kan je je volledig focussen op uw zaak. Daarnaast kan je dankzij de steun van de Vlaamse overheid ook nog eens genieten van de financiële tussenkomst die de kosten van jouw bodemonderzoek en -sanering drukken.

Meer info

www.tersana.be - 02 776 78 75 - info@tersana.be

Datum van het bericht: donderdag 16 mei 2019
Nieuwsoverzicht