Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen
maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de
watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een
procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Openbaar onderzoek: van 19/04/2019 tot en met 18/06/2019.

Datum van het bericht: vrijdag 19 april 2019
Nieuwsoverzicht