Mijn DOSSIER

Mijn DOSSIER (grote weergave)

'Mijn DOSSIER' is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaart u tijd en geld! U kunt immers van thuis uit verschillende attesten aanvragen.

Via de toepassing ‘Mijn DOSSIER’ kan u:

 • uw geregistreerde gegevens in het Rijksregister nakijken
 • fouten in uw dossier rapporteren
 • uw contactgegevens doorgeven zodat overheidsinstanties sneller en directer kunnen communiceren
 • controleren wie uw persoonlijke gegevens geraadpleegd heeft tijdens de voorbije zes maanden
 • elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt.

Volgende attesten zijn online verkrijgbaar:

 • uittreksel uit de registers
 • attest van hoofdverblijfplaats
 • attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • attest van gezinssamenstelling
 • attest van leven
 • attest van Belgische nationaliteit
 • attest van kiesregister
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 • attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid.

Hoe inloggen op 'Mijn DOSSIER'?

 • Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer installeren met de gepaste software: https://eid.belgium.be/nl
 • Daarna krijgt u toegang door middel van uw eID en uw PIN-code op https://mijndossier.rrn.fgov.be/. Om uw identiteit te controleren, wordt uw PIN-code gevraagd.

Websites

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.