Occasioneel evenement

Wie een evenement organiseert, moet VOORAF een melding doen of een vergunning aanvragen bij de burgemeester. Hoe lang vooraf, is afhankelijk van het soort evenement:

  • in een fuifzaal met vergunning of waarvoor een attest van brandveiligheid werd afgeleverd: MELDING 14 dagen op voorhand
  • in een fuifzaal zonder vergunning of attest van brandveiligheid: MELDING 60 dagen op voorhand
  • in de open lucht of in een tent: VERGUNNING aanvragen 60 dagen op voorhand

De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen aan de organisator.

Procedure

De aanvraag wordt gedaan via onderstaand e-loket. Indien vrijwilligers worden ingezet voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten dan moet er bijkomend hiervoor een aanvraag ingediend te worden. Dit document moet ingevuld en ondertekend terug bezorgd worden aan de dienst Noodplanning, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout of noodplanning@oud-turnhout.be

Opgelet: voor meerdaagse evenementen moet er voor elke dag een formulier ingevuld worden (vb. vrijdag kwisavond, zaterdag fuif, zondag kaartnamiddag, ...)

Wetgeving

Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP)

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.0472 08 64 72
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur