Meerjarenplan 2020-2025

De gemeente is verplicht om een meerjarenplan op te maken. Het meerjarenplan tekent een visie uit en legt beleidsprioriteiten vast waarop het bestuur zich tijdens de legislatuur wil focussen. De gemeenteraad kan het meerjarenplan jaarlijks bijsturen aan de actuele toestand en allicht ook omwille van nieuwe noden.

De volledige beleidsrapporten van onze gemeente, OCMW of AGB, evenals deze van alle lokalen besturen in Vlaanderen, kan u via deze link raadplegen: lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten

Hieronder vind je:

  • het (aangepaste) meerjarenplan 2020-2025 - goedgekeurd door de gemeenteraad van 17/12/2020 - gepubliceerd op 22/12/2020

Praktisch

Financiën

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 04
financien@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur