Mantelzorg

DeVierWegen_logo (grote weergave)

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die voor korte of lange tijd en onbetaald zorgt voor een naaste, zoals een ouder, kind, familielid, kennis of buur. Vlaanderen telt meer dan 600.000 mantelzorgers met elk hun eigen specifieke zorgsituatie: boodschappen doen voor een buurvrouw met een fysieke beperking of dagelijks zorgen voor een kind met autisme, een chronisch zieke moeder of een partner met dementie, …

Mantelzorgers van alle leeftijden geven aan dat ze vaak zélf behoefte hebben aan hulp en ondersteuning: toegankelijke informatie, kortstondige vervanging, thuiszorg, contact met andere mantelzorgers, meer tijd voor zichzelf, psychologische ondersteuning, …

 

Vragenlijst voor mantelzorgers

Beste mantelzorger,

Voel je je zich soms eenzaam of onbegrepen? Of hebben anderen net extra aandacht voor jou sinds je mantelzorger bent? Weegt de last soms zwaar? Kan je bij iemand terecht met jouw problemen? Bekijkt men je soms vreemd omwille van de aandoening van de persoon waarvoor je zorgt?

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren blijven groeien. Misschien zorg je voor jouw ouders, een kind, een vriend of een buurvrouw. De groep mantelzorgers is erg divers. Jullie komen uit verschillende lagen van de bevolking en zijn van alle leeftijden. Wat jullie doen, is zo waardevol omdat het bijdraagt aan een warmere wereld. De samenleving mag jullie dankbaar zijn.

Daarom onderzoekt de universiteit van Hasselt wat jullie bezighoudt en wat jullie behoeften zijn. Hoe kan de maatschappij ertoe bijdragen dat jullie deze (soms zeer zware) zorg volhouden? Wat hebben jullie nodig?

Het is praktisch onmogelijk om iedereen persoonlijk te interviewen, daarom een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts een half uur in beslag en levert een grote bijdrage aan informatie over levenskwaliteit van mantelzorgers. De vragenlijst is bestemd voor mantelzorgers vanaf 18 jaar.

Die informatie zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van interventies op maat zodat jullie je gehoord en gesteund voelen. Niet alleen voor de huidige generatie mantelzorgers, maar ook voor al diegenen die in de toekomst deze waardevolle taak op zich zullen nemen.

Je vindt de link naar de vragenlijst hieronder. Uiteraard worden je gegevens anoniem verwerkt en gedurende tien jaar bewaard op een beveiligde server.

De link naar de vragenlijst: https://lab.ou.nl/ls/index.php/932572?lang=nl

 

Mantelzorgcafé ‘De vier wegen’

De gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, Stadsregio Turnhout, Zorggroep Orion en het sociaal innovatiebureau !DROPS organiseren met de steun van Kom op tegen Kanker een nieuw ‘Mantelzorgcafé’.

Het Mantelzorgcafé werd ‘De Vier Wegen’ gedoopt om de samenwerking tussen de vier gemeenten in de verf te zetten.

Dit maandelijkse ontmoetingsmoment waar mantelzorgers elkaar in een gezellige sfeer kunnen leren kennen, wil op basis van de bestaande noden meebouwen aan een nog breder ondersteuningsaanbod in samenwerking met lokale zorgorganisaties. Naast sociaal contact komen ook inhoudelijke en ontspannende thema’s aan bod die volledig door de mantelzorgers zelf worden gekozen. Er worden telkens sprekers uitgenodigd om op een overzichtelijke manier informatie te geven en op vragen te antwoorden.

Programma

Hieronder vind je de komende activiteiten voor dit jaar. Deze activiteiten zijn gratis, en gaan via een doorschuifsysteem steeds door in een andere gemeente en op verschillende tijdstippen, zowel in de namiddag als ‘s avonds.

Iedereen die mantelzorger is of ooit mantelzorger is geweest, is van harte welkom. Indien mogelijk graag een seintje aan Eigenaard om jouw aanwezigheid te bevestigen. Indien je problemen hebt met vervoer of opvang, laat het gerust weten.

datum

activiteit

locatie

donderdag 27 februari

14 tot 16.30 uur

Verwennamiddag voor mantelzorgers

LDC De Ontmoeting Beerse, Boudewijnstraat 10, Beerse

donderdag 19 maart

19 tot 21 uur

'Palliatieve zorg (zorg om het levenseinde)'

door spreker Guy Hannes

't Kaffee WZC De Wending, Albert Van Dyckstraat 18, Turnhout

donderdag 16 april

18.30 tot 21 uur

'Werken en zorgen, geen makkelijke

evenwichtsoefening voor de mantelzorger'

LDC Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 80, Oud-Turnhout

donderdag 28 mei

18.30 tot 21 uur

'Nachtelijke onrust bij personen met dementie'

CC Reynaert, Maurits Pottersstraat z/n, Vosselaar

dinsdag 23 juni

14 tot 16.30 uur

Viering 'Dag van de mantelzorg'

LDC De Ontmoeting Beerse, Boudewijnstraat 10, Beerse

Mantelzorg in coronatijd

Vanwege de corona crisis zijn de Mantelzorgcafés even on hold gezet. Wanneer er meer duidelijkheid komt over het einde van de lock down, zal er bekeken worden of de Mantelzorgcafés op een ander tijdstip kunnen plaatsvinden. De nodige info zal je dan op deze pagina kunnen terugvinden.

Ook voor mantelzorgers zelf is het een extra uitdagende periode. In deze bewogen tijden is mantelzorg van cruciaal belang, meer dan ooit. Om de mantelzorgers een hart onder riem te steken en wat info te bieden, is er een infokrant ter beschikking gesteld met enkele tips & tricks.

Praktische info

 • Beerse
 • Turnhout
  • OC De Meerloop, Begijnhof 44, 2300 Turnhout of Dienstencentrum in de Schorvoortstraat 53, 2300 Turnhout
  • contact: secretariaat@zorggroep-orion.beof 014 47 46 00
 • Oud-Turnhout
 • Vosselaar
  • CC Reynaert, Maurits Pottersstraat z/n, 2350 Vosselaar
  • contact: dienst@vosselaar.be of 014 60 08 20

Meer info?

www.mantelzorghub.be

 

Administratieve hulp, doorverwijzen en sociale voordelen

Mensen vinden vaak hun weg niet meer in een doolhof van administratie en wetgeving. De sociale dienst van het OCMW biedt hulp bij het zoeken van de juiste dienstverlening en bij het invullen van allerhande documenten. Daarnaast kan de sociale dienst van het OCMW voor jou nagaan of je recht hebt op bepaalde sociale voordelen.

De sociale voordelen die specifiek bij het OCMW van Oud-Turnhout aan te vragen zijn, en die door de gemeente Oud-Turnhout aangeboden worden, zijn volgende toelagen:

 • Thuiszorgtoelage
 • Diftartoelage
 • ROB/RVT-toelage

De standaard aanvraagformulieren om de thuiszorgtoelage en de diftartoelage aan te vragen vind je hier bij 'downloads'. Je dient bij het aanvraagformulier van de thuiszorgtoelage nog het geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid toe te voegen.

Een aanvraagformulier voor een toelage dien je ingevuld te bezorgen aan de sociale dienst van het OCMW Oud-Turnhout.

Praktisch

Eigenaard: assistentiewoningen en dienstencentrum

Koning Boudewijnlaan 80 
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 44
eigenaard@oud-turnhout.be

Openingstijden

BUREEL

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur

Andere momenten op afspraak.

Bij afwezigheid of voor dringende zaken kan je contact opnemen met het OCMW.