Gezondheidsraad

De gezondheidsraad waakt er over dat het gemeentebestuur voldoende aandacht heeft voor de gezondheid van haar inwoners en kan hier rond zelf ook initiatieven organiseren.
De gezondheidsraad is als volgt samengesteld: