Gemeenteraad

De gemeenteraad tekent de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit. Zo heeft de gemeenteraad het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. Reglementen worden door de gemeenteraad opgemaakt, om daarna door het schepencollege uitgevoerd te worden.

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD ZIJN OPENBAAR, WELKOM!

Ook in 2018 vergadert de gemeenteraad één keer per maand (in principe de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur, maar per uitzondering kan daar van afgeweken worden).

DONDERDAGEN (telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis): 

18 januari - 15 februari - 8 maart - 19 april - 17 mei - 28 juni - 13 september - 18 oktober - 15 november - 20 december.

 

AGENDA - LIJST BESLUITEN - GOEDGEKEURD VERSLAG

De uitgebreide verslagen worden – na goedkeuring - telkens opgenomen in een tijdschriftje, samen met de agenda van de volgende vergadering. Inwoners van Oud-Turnhout die dit tijdschriftje wensen te ontvangen, kunnen zich hier registreren (e-formulier in Digitaal loket!). Zij ontvangen het tijdschriftje dan het hele jaar gratis thuis met de post.


Hier vindt u de agenda’s en besluiten van de gemeenteraad.

 

SPREEKRECHT VAN DE BURGER

Inwoners kunnen spreekrecht vragen op de vergaderingen van de gemeenteraad, over een onderwerp dat zij zelf aanbrengen. De aanvragen voor spreekrecht kunnen best gericht worden aan secretariaat@oud-turnhout.be

Hier vindt u het reglement over dit spreekrecht: reglement spreekrecht

Leo Van Miert

Leo Van Miert
 • RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING, MOBILITEIT

 • Voorzitter gemeenteraad-schepen

Verbindingsweg 28
2360 Oud-Turnhout

gsm 0473 57 98 52
tel. 014 46 22 30
fax 014 46 22 00
leo.van.miert@oud-turnhout.be

SP.A


Jos Vinckx

Jos Vinckx
 • ALGEMEEN BELEID, BURGERLIJKE STAND,
  VEILIGHEID, POLITIE, SPORT

 • Burgemeester

Eigen 32
2360 Oud-Turnhout

gsm 0479 29 09 29
tel. 014 46 22 23
fax 014 46 22 00
jos.vinckx@oud-turnhout.be

CD&V


Jos Van Troy

Jos Van Troy
 • OPENBARE WERKEN, LAND- EN TUINBOUW

 • Schepen

Schuurhovenberg 56
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0498 57 05 30
tel. 014 45 15 42
jos.van.troy@oud-turnhout.be

CD&V


Hans Van de Laer

Hans Van de Laer
 • CULTUUR, TOERISME, JEUGD, LOKALE ECONOMIE, FINANCIËN

 • Schepen

Boomgaardstraat 8
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0474 64 15 13
hans.van.de.laer@oud-turnhout.be

CD&V


Bart Hermans

Bart Hermans
 • DUURZAME ONTWIKKELING, NATUUR EN MILIEU,
  ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,
  INSPRAAK EN INFORMATIE, ONDERWIJS

 • Schepen

Bruno'sstraat 41
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 45 43 83
bart.hermans@oud-turnhout.be

GROEN


Marleen Joris

Marleen Joris
 • OCMW-VOORZITTER, SOCIALE ZAKEN,
  GELIJKE KANSEN, SENIORENBELEID

 • Schepen

Burgemeester Van Loonstraat 10
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 25 03 55
tel. 014 46 22 26
fax 014 46 22 00
marleen.joris@oud-turnhout.be

CD&V


Jan Sels

Jan Sels
 • gemeenteraadslid

Draaiboom 98
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 28 41 96
sels.jan@skynet.be

N-VA


Jef Hens

 • gemeenteraadslid

Steenweg op Ravels 27
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 41 50 20

N-VA


Jan Van Gorp

Jan Van Gorp
 • gemeenteraadslid

Draaiboom 6
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0493 87 79 81
jvangorp1@skynet.be

SP.A


Jé Van Laer - Peeters

Je Peeters
 • gemeenteraadslid

Corsendonk 1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0477 34 71 14
j.vanlaerpeeters@skynet.be

CD&V


Ronald Leysen

Ronald Leysen
 • gemeenteraadslid

Koning Boudewijnlaan 1 bus 3
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0474 98 94 08
ronald-leysen@skynet.be

onafhankelijk gemeenteraadslid


Frank Van Gorp

Frank Van Gorp
 • gemeenteraadslid

Wezelakkers 48/1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 90 61 89
frank.van.gorp4@telenet.be

VLAAMS BELANG


Marleen Van Gestel - Gabriëls

Marleen Gabriels
 • gemeenteraadslid

Schuurhoven 20
2360 Oud-Turnhout 

tel. 014 72 09 84
gabriels1marleen@telenet.be

CD&V


Chris Willems

Chris Willems
 • gemeenteraadslid

Onze Lieve Vrouwstraat 59
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0478 54 21 34
willemschris2360@gmail.com

N-VA


Miranda Linhart-Segers

Miranda Linhart-Segers
 • gemeenteraadslid

Kerkstraat 41
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0476 24 47 07
miranda.segers@skynet.be

onafhankelijk gemeenteraadslid


Tonny Sannen

Tonny Sannen
 • gemeenteraadslid

Jozef Embrechtsstraat 16
2360 Oud-Turnhout

gsm 0472 65 51 51
tonny.sannen@skynet.be

N-VA


Bob Coppens

Bob Coppens
 • gemeenteraadslid

Neerstraat 193
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 24 49 56
coppens_bob@hotmail.com

N-VA


Bruno Peeters

Bruno Peeters
 • gemeenteraadslid

Jozef Embrechtsstraat 12
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 02 09 73
bruno.peeters4@skynet.be

N-VA


Jan Vissers

Jan Vissers
 • gemeenteraadslid

N-VA


Bart Vermeiren

Bart Vermeiren
 • gemeenteraadslid

Steenweg op Sevendonk 131
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 78 79 90
vermeiren_bart@hotmail.com

N-VA


Nelly van de Sande-van den Hout

Nelly van de Sande-van den Hout
 • gemeenteraadslid

Torfveld 16
2360 Oud-Turnhout

gsm 0485 55 41 33
nellyvdsande@telenet.be

CD&V


Tijs Van den Broeck

Tijs Van den Broeck
 • gemeenteraadslid

Korenbloemstraat 63
2360 Oud-Turnhout

gsm 0474 2933 36
tijs.vdb@me.com

GROEN


Pieter Bastiaansen

Piet Bastiaansen
 • gemeenteraadslid

Bruno'sstraat 39
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 41 12 60
pietbastiaansen@skynet.be

CD&V


Bie De Busser

Bie De Busser
 • Algemeen directeur

Dorp 31
2360 Oud-Turnhuout

tel. 014 46 22 20
bie.de.busser@oud-turnhout.be