Gemeenteraad

De gemeenteraad tekent de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit. Zo heeft de gemeenteraad het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. Reglementen worden door de gemeenteraad opgemaakt, om daarna door het schepencollege uitgevoerd te worden.

Vergadering zijn openbaar, welkom!

Ook in 2019 vergadert de gemeenteraad één keer per maand (in principe de 3de donderdag van de maand om 19.30 uur, maar per uitzondering kan daar van afgeweken worden).

Vergaderdata in 2019, telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis: 17 januari - 21 februari - 21 maart - 25 april - 16 mei - 27 juni - 12 september - 17 oktober - 21 november - 19 december.

Agenda - Lijst besluiten - Goedgekeurd verslag

De verslagen worden - na goedkeuring - telkens opgenomen in een tijdschriftje, samen met de agenda van de volgende vergadering. Inwoners van Oud-Turnhout die dit tijdschriftje wensen te ontvangen, kunnen zich hier registreren (e-formulier in Digitaal loket).

Hier vind je de agenda’s en besluiten van de gemeenteraad.
 

Spreekrecht van de burger

Inwoners kunnen spreekrecht vragen op de vergaderingen van de gemeenteraad, over een onderwerp dat zij zelf aanbrengen. De aanvragen voor spreekrecht kunnen best gericht worden aan secretariaat@oud-turnhout.be

Hier vindt u het reglement over dit spreekrecht: reglement spreekrecht
 

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD en OCMW-RAAD

Bruno Peeters

 • Voorzitter gemeenteraad

Jozef Embrechtsstraat 12
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 02 09 73
bruno.peeters@oud-turnhout.be

N-VA


Bob Coppens

Bob Coppens-1
 • politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, informatie en communicatie

 • Burgemeester

Neerstraat 193
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 24 49 56
bob.coppens@oud-turnhout.be

N-VA


Johan Mathieu

 • mobiliteit, sport, internationale solidariteit en Landschap De Liereman

 • Schepen

Lijnwaadstraat 4
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 04 60 02
johan.mathieu@oud-turnhout.be

Groen


Paul Paeleman

 • participatie, digitalisering, economie, duurzaamheid, energie, toerisme en cultuur

 • Schepen

Sint-Bavostraat 7
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 89 30 72
paul.paeleman@oud-turnhout.be

LB18


Gwen Verbeek

 • omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), woonbeleid, landbouw, financiën en dierenwelzijn

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 167
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 21 15 99
gwen.verbeek@oud-turnhout.be

N-VA


Jan Sels

 • openbare werken, erfgoed, patrimonium, begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek

 • Schepen

Draaiboom 98
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 28 41 96
jan.sels@oud-turnhout.be

N-VA


Liesbet Dierckx

 • voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst, 'kinderen, jeugd & gezin', senioren, gezondheid, sociaal beleid en onderwijs

 • Schepen

Schoutenhoefstraat 60
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 89 10 07
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be
Groen

Leo Van Miert

 • gemeenteraadslid

Verbindingsweg 28
2360 Oud-Turnhout

gsm 0473 57 98 52

CD&VpluS


Jos Vinckx

 • gemeenteraadslid

Eigen 32
2360 Oud-Turnhout

gsm 0479 29 09 29
j.vinckx@scarlet.be

CD&VpluS


Jan Van Gorp

 • gemeenteraadslid

Draaiboom 6
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0493 87 79 81
jvangorp1@skynet.be

CD&VpluS


Jé Peeters

 • gemeenteraadslid

Corsendonk 1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0477 34 71 14
j.vanlaerpeeters@skynet.be

CD&VpluS


Marleen Joris

 • gemeenteraadslid

Burgemeester Van Loonstraat 10
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 25 03 55
marleenjoris@telenet.be

CD&VpluS


Jos Van Troy

 • gemeenteraadslid

Schuurhovenberg 56
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0498 57 05 30
jos.vantroy@belgacom.net

CD&VpluS


Frank Van Gorp

 • gemeenteraadslid

Wezelakkers 48/1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 90 61 89
frank.van.gorp1@telenet.be

VLAAMS BELANG


Hans Van de Laer

 • gemeenteraadslid

Boomgaardstraat 8
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0474 64 15 13
hans.van.de.laer@skynet.be

CD&VpluS


Bart Vermeiren

 • gemeenteraadslid

Steenweg op Sevendonk 131
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 78 74 90
vermeiren_bart@hotmail.com

N-VA


Chris Willems

 • gemeenteraadslid

Onze Lieve Vrouwstraat 59
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0478 54 21 34
willemschris2360@gmail.com

N-VA


Ellen Alen

 • gemeenteraadslid

Jozef Embrechtsstraat 19
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 73 12 31
ellen.alen@telenet.be

VLAAMS BELANG


Bieke Van Miert

 • gemeenteraadslid

Neerstraat 156
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0472 80 57 11
bieke.van.miert@gmail.com

N-VA


Sofie Van Deun

 • gemeenteraadslid

Steenweg op Turnhout 8/5
2360 Oud-Turnhout

gsm 0497 16 81 03
vandeunsofie@hotmail.com

N-VA


Laurien Op de Beeck

 • gemeenteraadslid

Leen Engelen

 • gemeenteraadslid

Rhoode 79
2360 Oud-Turnhout

gsm 0491 59 59 42
leentje.engelen28@gmail.com

CD&VpluS


Kim Hermans

 • gemeenteraadslid

Steenweg op Ravels 220
2360 Oud-Turnhout

gsm 0496 17 01 51
risteski_kim@hotmail.com

VLAAMS BELANG


Bie De Busser

 • Algemeen directeur

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 46 22 20
bie.de.busser@oud-turnhout.be