Gemeenteraad

De gemeenteraad tekent de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid uit. Zo heeft de gemeenteraad het laatste woord over het budget, het strategisch beleidsplan en over grote dossiers en projecten. Reglementen worden door de gemeenteraad opgemaakt, om daarna door het schepencollege uitgevoerd te worden. 

Vergaderingen zijn openbaar, welkom!

De gemeenteraad vergadert één keer per maand: in principe de derde donderdag van de maand om 19.30 uur, maar per uitzondering kan daar van afgeweken worden. Het grootste deel van de zittingen is openbaar, behalve wanneer het over personen gaat. 

Vergaderdata in 2019, telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis: 17 januari - 21 februari - 21 maart - 25 april - 16 mei - 27 juni - 12 september - 17 oktober - 21 november - 19 december.

Iedereen is welkom om de zittingen bij te wonen. De agenda wordt telkens acht dagen voor de raadszitting bekendgemaakt op de website.

Agenda - Lijst besluiten - Notulen

De notulen worden - na goedkeuring - telkens opgenomen in een tijdschrift, samen met de agenda van de volgende vergadering. Wie dit tijdschrift wil ontvangen, kan zich hier abonneren (e-formulier in Digitaal loket).

Hier vind je de agenda’s en besluiten van de gemeenteraad.

Audioverslag gemeenteraad

Vanaf nu kan je de Oud-Turnhoutse gemeenteraad (her)beluisteren. De audioverslagen vind je hier: audioverslag. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel bepaalde punten selecteren aan de hand van de agenda.

Spreekrecht van de burger

Inwoners kunnen spreekrecht vragen op de vergaderingen van de gemeenteraad, over een onderwerp dat zij zelf aanbrengen. De aanvragen voor spreekrecht kunnen best gericht worden aan secretariaat@oud-turnhout.be.
Hier vind je het reglement over dit spreekrecht: reglement spreekrecht

 

 

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD en OCMW-RAAD

De gemeenteraad van Oud-Turnhout telt 23 raadsleden, inclusief de leden van het college van burgemeester en schepenen / vast bureau. De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data als de gemeenteraad.

Op zondag 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de periode 2019-2024. In Oud-Turnhout zorgde dit voor volgende zetelverdeling: N-VA: 8 zetels - CD&VpluS: 8 zetels - Groen: 3 zetels - VLAAMS BELANG: 3 zetels - LB18: 1 zetel. Op basis van deze resultaten vormden N-VA, Groen en LB18 een coalitie.

 

Bruno Peeters

Bruno Peeters
 • Voorzitter raad

Jozef Embrechtsstraat 12
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 02 09 73
bruno.peeters@oud-turnhout.be

N-VA


Bob Coppens

Bob Coppens
 • politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, GAS, personeel, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, informatie en communicatie

 • Burgemeester

Neerstraat 193
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0496 24 49 56
bob.coppens@oud-turnhout.be

N-VA


Johan Mathieu

Johan Mathieu
 • mobiliteit, sport, internationale solidariteit en Landschap De Liereman

 • Schepen

Lijnwaadstraat 4
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 04 60 02
johan.mathieu@oud-turnhout.be

Groen


Paul Paeleman

Paul Paeleman
 • participatie, digitalisering, economie, duurzaamheid, energie, toerisme en cultuur

 • Schepen

Sint-Bavostraat 7
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 89 30 72
paul.paeleman@oud-turnhout.be

LB18


Gwen Verbeek

Gwen Verbeek
 • omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), landbouw, financiën en dierenwelzijn

 • Schepen

Steenweg op Sevendonk 167
2360 Oud-Turnhout

gsm 0476 21 15 99
gwen.verbeek@oud-turnhout.be

N-VA


Jan Sels

Jan Sels
 • openbare werken, erfgoed, patrimonium, begraafplaatsen, evenementen en bibliotheek

 • Schepen

Draaiboom 98
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 28 41 96
jan.sels@oud-turnhout.be

N-VA


Liesbet Dierckx

Liesbet Dierckx
 • voorzitter bijzonder comité van de sociale dienst, 'kinderen, jeugd & gezin', senioren, gezondheid, sociaal beleid en onderwijs, woonbeleid

 • Schepen

Schoutenhoefstraat 60
2360 Oud-Turnhout

gsm 0477 89 10 07
liesbet.dierckx@oud-turnhout.be
Groen

Jos Vinckx

Jos Vinckx
 • raadslid

Eigen 32
2360 Oud-Turnhout

gsm 0479 29 09 29
j.vinckx@scarlet.be

CD&VpluS


Jan Van Gorp

Jan Van Gorp
 • raadslid

Draaiboom 6
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0493 87 79 81
jvangorp1@skynet.be

CD&VpluS


Jé Peeters

Jé Peeters
 • raadslid

Corsendonk 1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0477 34 71 14
j.vanlaerpeeters@skynet.be

CD&VpluS


Marleen Joris

Marleen Joris
 • raadslid

Burgemeester Van Loonstraat 10
2360 Oud-Turnhout

gsm 0499 25 03 55
marleenjoris@telenet.be

CD&VpluS


Jos Van Troy

Jos Van Troy
 • raadslid

Schuurhovenberg 56
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0498 57 05 30
tel. 014 29 32 36
vantroyjos@gmail.com

CD&VpluS


Frank Van Gorp

Frank Van Gorp
 • raadslid

Wezelakkers 48/1
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 90 61 89
frank.van.gorp1@telenet.be

VLAAMS BELANG


Hans Van de Laer

Hans Van de Laer
 • raadslid

Boomgaardstraat 8
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0474 64 15 13
hans.van.de.laer@skynet.be

CD&VpluS


Bart Vermeiren

Bart Vermeiren
 • raadslid

Steenweg op Sevendonk 131
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0486 78 74 90
vermeiren_bart@hotmail.com

N-VA


Chris Willems

Chris Willems
 • raadslid

Onze Lieve Vrouwstraat 59
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0478 54 21 34
willemschris2360@gmail.com

N-VA


Ellen Alen

Ellen Alen
 • raadslid

Jozef Embrechtsstraat 19
2360 Oud-Turnhout

gsm 0475 73 12 31
ellen.alen@telenet.be

VLAAMS BELANG


Bieke Van Miert

Bieke Van Miert
 • raadslid

Neerstraat 156
2360 Oud-Turnhout 

gsm 0472 80 57 11
bieke.van.miert@gmail.com

N-VA


Sofie Van Deun

Sofie Van Deun
 • raadslid

Steenweg op Turnhout 8/5
2360 Oud-Turnhout

gsm 0497 16 81 03
vandeunsofie@hotmail.com

N-VA


Laurien Op de Beeck

Laurien Op de Beeck
 • raadslid

Leen Engelen

Leen Engelen
 • raadslid

Rhoode 79
2360 Oud-Turnhout

gsm 0491 59 59 42
leentje.engelen28@gmail.com

CD&VpluS


Kim Hermans

Kim Hermans
 • raadslid

Steenweg op Ravels 220
2360 Oud-Turnhout

gsm 0496 17 01 51
risteski_kim@hotmail.com

VLAAMS BELANG


Freddy Gijs

Freddy Gijs
 • raadslid

Koningin Fabiolalaan 14
2360 Oud-Turnhout

gsm 0472 75 26 18
freddygijs@skynet.be

CD&VpluS


Bie De Busser

Bie De Busser
 • algemeen directeur

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

tel. 014 46 22 20
bie.de.busser@oud-turnhout.be