Energielening

Ongeacht je inkomen bedraagt de rente van de Energielening nooit meer dan 2 %. In bepaalde gevallen kan je zelfs renteloos (0 %) lenen (zie uitzonderingen).

Algemene voorwaarden:

 • woning gelegen in Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar of Turnhout;
 • werken uitgevoerd door een aannemer (tenzij voor dakisolatie);
 • werken dienen te voldoen aan de opgelegde technische voorwaarden (meer info hierover kan je terugvinden in het reglement);
 • de woning dient als hoofdverblijfplaats;
 • je bent eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder-bewoner;
 • zowel een bestaande als een nieuwbouwwoning komen in aanmerking:
  • bestaande woning: woning die minimaal 5 jaar in gebruik is na de start van de werken;
  • nieuwbouw woning: woning is nog geen 5 jaar in gebruik na de start van de werken (E-peil van ten hoogste of gelijk aan E30);
 • de terugbetaling loopt via domiciliëring.

 

Welke werken?

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • muurisolatie: buitenmuur- of spouwmuurisolatie
 • vloer- of kelderisolatie;
 • een zuinige verwarmingsinstallatie;
 • hoogrendementsbeglazing, ramen, deuren en poorten;
 • het uitvoeren van energieaudit;
 • een zonneboiler of ander energiezuinig systeem voor sanitair warm water;
 • zonnepanelen;
 • luchtdichting en blowerdoortest;
 • een energiezuinig ventilatiesysteem
 • relighting of relamping
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor aanvragers die tot de doelgroep voor de renteloze lening behoren)

Procedure

Om een vlot verloop te garanderen, vraag je de Energielening best tijdig aan. Dit is minstens anderhalve maand voor de start van de werken. Op het wooninfopunt/loket huisvesting helpen we je graag bij het invullen en samenstellen van jouw dossier. Je hebt alvast dit aanvraagformulier nodig (ook ter plaatse te verkrijgen).

Je dient het dossier bij het wooninfopunt/loket huisvesting in. Als het volledig is, duurt het nog een 6-tal weken om jouw dossier af te behandelen. We kijken o.a. na of je voldoende middelen hebt om de lening terug te betalen en of de werken voldoen aan onze technische voorwaarden.

Bij goedkeuring maken we een afspraak om de lening te ondertekenen. 

 

Wat meebrengen

Wat hebben we nodig:

 • identiteitskaart(en) van de aanvrager(s);
 • kopie van de prijsofferte waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is of ondertekende offerte ter bevestiging van de bestelling;
 • bewijs van inkomen van de aanvrager(s) van de laatste 3 maanden (6 maanden bij interimcontract) vb. loonfiches, rekeninguittreksel bank ...;
 • aanslagbiljet personenbelasting van de aanvrager(s): inkomen 3 jaar voor de aanvraag vb. aanvraag Energielening 2015 - aanslagbiljet personenbelasting inkomen 2012, aanslagjaar 2013;
 • recente jaarafrekening elektriciteit (met bijlagen omtrent het verbruik).

Verwarming:

 • of recente jaarafrekening aardgas;
 • of laatste facturen (periode 12 maanden) voor stookolie, hout, propaan ... .

Bij een renteloze lening:

 • aanvraag energiescan (of rapport energiescan al uitgevoerd): navragen bij Wooninfopunt;
 • volgende attesten enkel indien van toepassing:
  • attest schuldbemiddeling;
  • attest OCMW - begeleiding;
  • attest ziekteverzekering - klevertje mutualiteit.

Bijlagen voor verhuurders en huurders:

 • huurovereenkomst;
 • onderhandse overeenkomst tussen verhuurder en Stadsregio Turnhout;
 • toestemming huurder/verhuurder om werken uit te voeren.

Bijlage voor nieuwbouw - woning minder dan 5 jaar in gebruik bij de start van de werken:

 • of kopie startverklaring EPB met vermelding van het E-peil.
 • of kopie hoofdblad EPB-aangifte en EPC

Praktisch

Wooninfopunt

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32(0)497 11 77 19
wooninfopunt@stadsregioturnhout.be

Openingstijden

zitdag in gemeentehuis Oud-Turnhout:
donderdag: 8.30 -12.00 uur

donderdagnamiddag op afspraak
1e dinsdag van de maand: 17.30 - 19.30 uur