Elektriciteitsschaarste

 

VOLG DAGELIJKS DE TOESTAND OP:

www.offon.be/nl

Ook de gemeente Oud-Turnhout bereidt zich voor op een eventuele geplande uitval van de elektriciteit, aan de hand van de richtlijnen van de hogere overheid.

De gegevens hieronder zijn  zoals we ze op dit ogenblik kennen. Nieuwe elementen worden onmiddellijk aangepast en verspreid via pers, website en infoblad.

Het is nog niet helemaal zeker of er een geplande uitval of een echt stroomtekort zal plaatsvinden. Het is namelijk een uiterste maatregel na een hele reeks andere initiatieven en nadat er beroep werd gedaan op de strategische reserve.
Het "federale noodplan" beschrijft welke acties en communicatie er nodig zijn om met de mogelijke elektriciteitsschaarste om te gaan. Dat federale noodplan werd opgemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

STAND VAN ZAKEN 20 JANUARI 2015: LIJST MET OUD-TURNHOUTSE STRATEN UITGEBREID

De overheid voegde een 15-tal straten toe aan de lijst waar bij een nodige afschakeling, de stroom kan uitgezet worden. Alle extra  straten zitten in de lijst "laagspanning";
ONDERAAN DIT ARTIKEL KAN JE DEZE LIJSTEN INKIJKEN. De straten die recent toegevoegd werden, zijn in ROOD aangeduid;


STEL DAT ER EEN AFSCHAKELING IN OUD-TURNHOUT NOODZAKELIJK IS...

HOE WORDT ER AFGESCHAKELD?

- Zeven dagen voor een eventuele afschakeling van een bepaalde schijf wordt er een waarschuwing uitgestuurd.
- Indien een afschakeling écht nodig blijkt, gaat één dag voordien het federale noodplan in. De minister van Binnenlandse Zaken coördineert dan de acties en communicatie.
- Het gemeentebestuur is pas ten vroegste de avond voordien op de hoogte van een effectieve stroomafschakeling de dag nadien.

 
VERSCHIL MET EEN 'BLACK-OUT'

Een afschakeling is erg verschillend van een black-out.

- Een afschakeling wordt vooraf gepland waardoor de betrokkenen geïnformeerd kunnen worden en maatregelen zullen kunnen treffen.
- Een black-out gebeurt plots, is niet voorspeld en de duurtijd ligt niet op voorhand vast. 

  • Na een afschakeling verloopt een heropstart veel vlotter dan na een black-out.
  • Een afschakeling treft een kleiner gebied.
  • Doordat de afschakeling gebeurt voor een ruimer gebied dan bij bijvoorbeeld werken in de straat, kan ze ook een belangrijke impact hebben op openbare voorzieningen en verkeer. In zo'n situatie is een actief beheer nodig.
  • De overheid kan begeleidende maatregelen op voorhand plannen.

ANDERE WEBSITES

In BIJLAGE:
- de lijst van straten in Oud-Turnhout, waar mogelijk de stroom (even) zal uitgeschakeld worden
- 3 infopakketten algemene preventieve maatregelen voor de bevolking: "Handelen zonder stroom", "Infofiche noodpakket" en "Verantwoord energiegebruik"

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60 GSM +32(0)472 08 64 72
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.