www.oud-turnhout.be/corona

Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, breng hen dan op de hoogte van onderstaande informatie. Dankjewel!

Info en links

Vragen of info over corona?
Lokale info of vragen over corona?
Website met informatie over vaccinatiecampagne in onze regio
 

Laatste nieuws

 

14/04/2021

Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Daarnaast stelt het Comité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de leeftijdsgroep 65+ een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dit meer dan 70%, eind april meer dan 80%. Daarenboven verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep 18-65 met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben ontvangen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting reeds een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

1. Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

Info

www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-1404/

 

Testen op het coronavirus

Testen blijft van cruciaal belang in onze strijd tegen het coronavirus. Alle info over het testen lees je op www.info-coronavirus.be/nl/testen.

Vergelijking van de verschillende testen

Info

www.info-coronavirus.be/nl/testen

 

06/04/2021

Covid-19 zelftesten

Sinds vandaag kan je bij je apotheker terecht voor een corona-zelftest. Zo'n test verloopt heel simpel. De wisser steek je zo'n 2 cm in je neus en na een kwartier weet je of je positief of negatief bent.

Op www.info-coronavirus.be/nl/zelftest lees je hoe zo'n zelftest werkt.

Let op: een zelftest blijft steeds een momentopname en is ook niet 100% betrouwbaar. Indien je symptomen krijgt, raadpleeg dan altijd jouw arts.

Info

www.info-coronavirus.be/nl/zelftest

 

ELZ Kempenland houdt vast aan eigen reservelijst voor de vaccinatiecentra

Vanaf vandaag is het mogelijk om in te schrijven op de reservelijst via het onlineplatform QVAX. Eerstelijnszone Kempenland geeft echter de voorkeur aan haar eigen, reeds bestaande reservelijst. Hierop registreerden zich ondertussen al een 13 000-tal inwoners van onze regio.

Heb je je toch al ingeschreven op de lijst van Qvax? Geen probleem, deze lijst houden we ook mee in de gaten zodat we niemand over het hoofd zien.

Alle 18-plussers kunnen zich inschrijven op de reservelijst, maar er is wel één belangrijke voorwaarde: bij een oproep moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je je daar kunnen aanmelden. Reageer je twee keer niet op een oproep, dan word je geschrapt van de lijst.

Inschrijven via formulier

Inschrijven op de reservelijst kan via dit formulier: inschrijven op reservelijst

Volgorde reservelijst

Ook binnen de reservelijst respecteren we de rangorde die in de vaccinatiecampagne geldt en die gebaseerd is op leeftijd en prioritaire groepen. De reservelijst wordt dagelijks herschikt zodat steeds de rangorde gerespecteerd wordt die in de hele vaccinatiecampagne geldt.

Eerst komen dus de hoogrisicopatiënten ouder dan 45 jaar aan bod. Deze kunnen enkel aangemeld worden door huisartsen. In tweede orde komen de gewone burgers aan bod die gerangschikt worden volgens leeftijd. Indien er op het einde van de dag nog enkele vaccins overblijven, worden prioritaire beroepsgroepen gecontacteerd.

Een inschrijving op de reservelijst biedt dus geen garantie dat je ook effectief eerder gevaccineerd zal kunnen worden.

Meer info

www.elzkempenland.be

 

27/03/2021

Waar moet je vanaf vandaag een afspraak maken om te gaan winkelen?

Vanaf vandaag mag je in niet-essentiële winkels alleen nog langs op afspraak. Online bestellen kan uiteraard ook nog.

In de essentiële winkels kan je terecht zonder afspraak. Dit is de lijst van die winkels:

 • voedingswinkels (nachtwinkels inbegrepen),
 • winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten,
 • gespecialiseerde winkels met babyartikelen,
 • dierenvoedingswinkels,
 • tankstations en brandstofleveranciers,
 • apotheken,
 • kranten- en boekenwinkels,
 • telecomwinkels (behalve als ze alleen accessoires verkopen),
 • winkels voor medische hulpmiddelen,
 • doe-het-zelfwinkels,
 • tuincentra en boomkwekerijen,
 • groothandels voor professionelen,
 • gespecialiseerde detailhandelszaken voor kledingstof, breigaren, handwerk en fournituren,
 • winkels voor schrijf- en papierwaren.
 

In niet-essentiële winkels kan je alleen terecht als je goederen online besteld hebt of als je een afspraak vastgelegd hebt:

 • afhalen van bestelde goederen moet buiten de winkel gebeuren,
 • je kan als consument alleen binnen als je vooraf een tijdslot hebt gereserveerd (hoe lang op voorhand je dit moet doen, is niet gespecifieerd),
 • je mag als consument maximaal één persoon meenemen die onder hetzelfde dak woont of één knuffelcontact,
 • er worden maximaal 50 klanten binnengelaten (afhankelijk van de grootte van de zaak),
 • er wordt één klant per 10 vierkante meter toegelaten,
 • aan eventuele wachtrijen buiten de winkel moet de regel van 1,5 met worden gerespecteerd.

De maatregelen gelden tot en met zondag 25 april.

 

26/03/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

24/03/2021

Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist. 

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

Hou vol!

Solidariteit helpt ons door deze moeilijke situatie. Samen gaan we deze derde golf de kop indrukken. Vaccineren biedt ons perspectief. Vaccineren werkt en beschermt.

Info

www.info-coronavirus.be/nl/news/occ2403/ 

 

22/03/2021

ELZ Kempenland legt reservelijsten aan voor de vaccinatiecentra - schrijf je in

Uitnodigingen voor vaccinaties worden verstuurd naargelang er vaccins beschikbaar zijn. Maar er zijn altijd mensen die annuleren of niet komen opdagen.

Tot nu losten de vaccinatiecentra dat op met een systeem van overboekingen. Nu willen ze een groter vangnet. Elke inenting brengt ons immers dichter bij het normale leven en dus mag er geen enkel vaccin verloren gaan. Daarom leggen de centra reservelijsten aan.

Iedereen kan zich inschrijven, maar er is wel één belangrijke voorwaarde: bij een oproep moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet je je daar kunnen aanmelden. Reageer je twee keer niet op een oproep, dan word je geschrapt van de lijst.

Inschrijven via formulier

Inschrijven op de reservelijst kan via dit formulier: inschrijven op reservelijst

Volgorde reservelijst

Ook binnen de reservelijst respecteren we de rangorde die in de vaccinatiecampagne geldt en die gebaseerd is op leeftijd en prioritaire groepen. De reservelijst wordt dagelijks herschikt zodat steeds de rangorde gerespecteerd wordt die in de hele vaccinatiecampagne geldt.

Eerst komen dus de hoogrisicopatiënten ouder dan 45 jaar aan bod. Deze kunnen enkel aangemeld worden door huisartsen. In tweede orde komen de gewone burgers aan bod die gerangschikt worden volgens leeftijd. Indien er op het einde van de dag nog enkele vaccins overblijven, worden prioritaire beroepsgroepen gecontacteerd.

Een inschrijving op de reservelijst biedt dus geen garantie dat je ook effectief eerder gevaccineerd zal kunnen worden.

Info

www.elzkempenland.be

 

21/03/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 21 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

19/03/2021

Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. 

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen. Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen. Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs. Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

2. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

 •  de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3.  Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

Info: www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1903/

 

17/03/2021

65+'ers krijgen uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19

Het vaccinatiecentrum in Turnhout maakt zich klaar voor de komst van de 65-plussers uit de regio. Zo goed als alle zorgverleners zijn ondertussen gevaccineerd, wat betekent dat de algemene bevolking aan de beurt is.

Op woensdag 17 maart worden de eerste 65-plussers gevaccineerd in het vaccinatiecentrum van Turnhout. De 65-plussers die nog geen brief hebben gekregen, houden hun brievenbus (of e-box via burgerprofiel.vlaanderen.be) best goed in het oog.

Heb je vragen of twijfels?

 • Neem een kijkje op www.elzkempenland.be. Daar vind je antwoorden op veelgestelde vragen.
 • Vind je jouw antwoord niet op de website of heb je nog specifieke niet-medische vragen, dan kan je voortaan ook terecht bij het callcenter van ELZ Kempenland. Het callcenter is elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur en bereikbaar via 014 39 56 56 of helpdesk@vaccinatiekempenland.be.
 • Ben je ziek of heb je andere medische vragen? Contacteer dan je huisarts. Die kent je medische toestand het best en bekijkt samen met jou of je al dan niet een vaccin kan krijgen.

Heb je vervoersproblemen?

Heb je geen familie, vrienden of buren die je  naar het vaccinatiecentrum kunnen vervoeren? Wie minder mobiel is en een beperkt inkomen heeft, kan een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van Oud-Turnhout. Reserveer je rit minimaal twee dagen vooraf via 014 46 22 66 of peggy.de.roover@oud-turnhout.be.

 

9/03/2021

Webinar 'Vaccinatie in Eerstelijnszone Kempenland' op 15, 16 en 18 maart

Eerstelijnszone Kempenland organiseert op drie data een webinar over de vaccinatie tegen het coronavirus.

  • maandag 15 maart om 13.30 uur
  • dinsdag 16 maart om 19.30 uur
  • donderdag 18 maart om 10.30 uur

Tijdens dit webinar wordt de praktische kant van het vaccineren besproken, van uitnodiging tot je weer buiten wandelt bij onze eigen vaccinatiecentra. Daarnaast is er aandacht voor de bezorgdheden die leven bij de mensen en hoe deze twijfels ontstaan. Het webinar duurt ongeveer 1.30 uur.

Iedereen is welkom. Sleutelfiguren, geïnteresseerden, aanspreekpunten, intermediairs bij kwetsbare groepen, … kortom: iedereen die meer wil weten over het onderwerp.

Heb je zelf vragen of verhalen die leven binnen jouw omgeving? Dan kan je die ook doorgeven via het inschrijvingsformulier.

Inschrijven voor webinar

inschrijvingsformulier

 

8/03/2021

Ontvang de uitnodiging voor jouw coronavaccin via e-box

Wacht je vol spanning op de uitnodiging voor je eerste coronavaccin? Die ontvang je via de post of via e-box.

Hoe werkt dit precies?

 • Via je e-box kan je documenten van overheden elektronisch ontvangen. Zodra geweten is wanneer je aan de beurt komt voor jouw prik, kan je deze gegevens ook hier raadplegen.
 • Wil je e-box gebruiken? Surf dan naar www.myebox.be en koppel je gegevens. Duid aan dat je nieuwe meldingen via mail wil ontvangen en zodra je uitnodiging beschikbaar is, ontvang je een bericht in je mailbox.

Meer info over de e-box lees je via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

 

7/03/2021

Opgepast voor valse vaccinatie-uitnodigingen

De komende weken zullen vele duizenden mensen een vaccinatie-uitnodiging ontvangen. Jammer genoeg zullen malafide figuren van deze grootschalige campagne gebruik proberen te maken om mensen financieel op te lichten.

Het Crisiscentrum waarschuwt daarom voor cybercriminelen die proberen misbruik te maken van de lopende vaccinatiecampagne.

Meer info: www.oud-turnhout.be/nieuwsdetail/1909/

 

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 7 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

Het MB formuleert onder meer volgende versoepelingen:

 • Samenscholingen voortaan beperkt tot 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld.
 • Ambulante handel in voedingswaren (lees: ijskarretjes) is opnieuw toegelaten. Overige huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten blijven verboden.
 • Wanneer fotografen in hun studio’s huishoudens of knuffelcontacten of kinderen jongeren dan 12 jaar ontvangen, geldt de beperking van 1 persoon per 10 m² niet.
 • Begrafenis of crematie met maximum 50 personen (1,5 meter en 1 persoon per 10 m²).
 • Georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar met een of meerdere groepen van maximaal 25 kinderen - de begeleiders niet meegeteld - op voorwaarde dat dit buitenactiviteiten zijn.
 

5/03/2021

Overlegcomité kondigt versoepelingen aan

Het Overlegcomité heeft vandaag enkele versoepelingen goedgekeurd. Op het schema vind je de beslissingen van het Overlegcomité.

 • Vanaf maandag 8 maart mag je buiten met 10 personen samenkomen.
 • Bij begrafenissen zijn opnieuw 50 mensen toegelaten vanaf 8 maart.
 • Pretparken mogen terug open vanaf 1 april.
 • De horeca kan opnieuw open vanaf 1 mei. Dit geldt ook voor de horecaterrassen.
 • Het reisverbod wordt verlengd tot en met 18 april. Dit wordt geëvalueerd op het Overlegcomité van 26 maart.

Sport, cultuur, jeugd en evenementen krijgen perspectief vanaf april om buiten een aantal versoepelingen te kunnen doorvoeren.

Wat binnenactiviteiten betreft, hoopt men vanaf mei op meer mogelijkheden door het grootschalig gebruik van snel- en zelftesten.

Aan de avondklok verandert niets, die blijft van kracht tussen middernacht en 5 uur 's ochtends.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.
 

26/02/2021

Overlegcomité stelt versoepelingen voorlopig uit

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist om voorlopig geen versoepelingen door te voeren. De coronasituatie in ons land blijft bijzonder delicaat. De cijfers zijn terug in stijgende lijn, vooral het aantal ziekenhuisopnames baart zorgen.

Niet-medische contactberoepen heropenen wel. De eerder aangekondigde heropening van niet-medische contactberoepen op 1 maart wordt niet teruggeschroefd.

Premier De Croo vraagt iedereen "persoonlijk" om extra voorzichtig te zijn: "Ik weet dat het moeilijk is en dat de verleiding soms groot is om te genieten van de lente. Dat moment is niet zo ver meer af. Maar dat kan maar als we de komende weken extra voorzichtig zijn".

Volgende week is er een nieuw Overlegcomité.

 

25/02/2021

Online infosessie over het coronavaccin en de vaccinatie in de Kempen op dinsdag 2 maart

Over het coronavaccin is al veel gezegd en geschreven, toch hebben nog veel mensen er vragen bij. Daarom organiseren AZ Turnhout en de huisartsen uit de regio samen een online infosessie over dit thema op dinsdagavond 2 maart om 19.30 uur.

Het doel van de avond is om correcte, wetenschappelijke info te geven. De artsen vertellen alles op een laagdrempelig niveau zodat iedereen kan volgen. Daarnaast geven de artsen ook praktische info over de werking van de vaccinatiecentra van Turnhout en Weelde. 

Wat is het nut van vaccinatie? Is er een verschil tussen de vaccins? Hoe werken ze? En waar en wanneer kan ik mijn eerste spuitje krijgen? Op al deze vragen krijg je een antwoord. Op het einde is er ruim de tijd voorzien om al je vragen te beantwoorden.

Twijfel je nog over het vaccin, wil je er meer over weten of heb je praktische vragen over je vaccinatie? Neem dan zeker deel!

Meer info: www.azturnhout.be/nocturne 

 

23/02/2021

Eerste vaccins toegediend in de vaccinatiecentra van Turnhout en Weelde

Vandaag openden de vaccinatiecentra van ELZ Kempenland voor het eerst hun deuren. De eerste vaccins zijn gereserveerd voor zorgmedewerkers uit de regio.

Heidi Lenaerts uit Beerse kreeg in het vaccinatiecentrum van Turnhout als eerste een prik. Heidi werkte als zorgkundige voor het wit-gele kruis en begeleidt sinds kort kinderen met een beperking op de bus van en naar school en is heel blij dat ze toch koos voor een prik.

Heidi: "Ik twijfelde lang of ik me zou laten vaccineren. In de eerste plaats doe ik het voor mijn kleinzoon. Deze spuit is voor mij de eerste stap richting een normaal leven, want het is de enige manier om van het virus en die maatregelen af te raken. Ook voor het uitvoeren van mijn job is het mooi meegenomen dat ik gevaccineerd werd. Tijdens mijn werk was ik vooral bang om de kinderen te besmetten waarmee ik dagelijks in contact kom. Zij behoren toch ook tot een zekere risicogroep."

Info: www.elzkempenland.be & Facebookpagina gemeente Oud-Turnhout

 

12/02/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 12 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

7/02/2021

Proefdag vaccinatiestrategie ELZ Kempenland

De vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde zijn klaar! 

Vandaag organiseerde Eerstelijnszone Kempenland een proefdag ter voorbereiding van de start van de vaccinatiecampagne. Deze proefdag simuleerde het vaccinatiegebeuren, maar dan zonder het echte vaccin. Volgende stappen doorloop je bij je vaccinatie: temperatuur meten, registratie, gesprek, vaccineren en een kwartiertje wachten.

Vanaf maart kunnen 65-plussers en risicopatiënten zich op deze locaties laten vaccineren. Daarna volgt de rest van de bevolking.

Heb jij vragen over het coronavaccin of wil je meer informatie? Kijk dan zeker op www.elzkempenland.be.

Foto's: Facebookpagina gemeente Oud-Turnhout

 

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 6 februari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

5/02/2021

Enkele versoepelingen van de coronamaatregelen

Vandaag heeft het Overlegcomité enkele coronamaatregelen versoepeld:

 • Kappers mogen heropenen op 13 februari onder strikte voorwaarden.
 • Andere contactberoepen mogen aan de slag op 1 maart. Het betreft onder meer schoonheidsspecialisten, hand- en voetverzorgers en tatoeëerders.
 • Campings en vakantieparken mogen opnieuw open op 8 februari, de dierenparken (enkel het buitengedeelte) op 13 februari.
 • Vanaf 13 februari zijn huisbezoeken toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.
 • Een sjaal of bandana mag je niet meer gebruiken als mondmasker.

De andere coronamaatregelen zijn verlengd tot 1 april.

Een volgend Overlegcomité is voorzien op 26 februari, dan worden de maatregelen betreffende de horeca, sport en cultuur bekeken.

 

4/02/2021

Website met informatie over vaccinatiecampagne in onze regio

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de 10 gemeenten uit Eerstelijnszone Kempenland informatie over de twee vaccinatiedorpen nalezen op www.elzkempenland.be. Deze website wordt continu voorzien van de laatste informatie en van een veelgestelde vragenlijst.

Samen met 10 gemeenten in onze regio werken we aan een gemeenschappelijke communicatie. Zo krijgen alle inwoners binnen de zone dezelfde informatie. Daarvoor werkten we samen een logo uit. Dit zal gebruikt worden door alle partijen die meewerken aan de vaccinatiecentra. Zo willen we de informatie over de vaccinatiecentra in Weelde en Turnhout duidelijk en helder brengen.

De lancering van een logo, website en veelgestelde vragenlijst is een eerste stap in de gemeenschappelijke communicatie van de 10 besturen. De gemeenschappelijke stijl zal ook opduiken in de communicatiekanalen van die besturen, apothekers, thuisverplegers, artsen … Telkens met de bedoeling inwoners toe te leiden naar dezelfde informatie. Een callcenter wordt midden februari geactiveerd. Hier kunnen inwoners terecht met hun lokale vragen over o.a. inplannen en herplannen van afspraken, mobiliteit, thuisvaccinatie.

De 10 besturen die tot Eerstelijnszone Kempenland behoren zijn: Baarle-Hertog, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout en Turnhout.

Info

Meer informatie over de vaccinatiecampagne in onze regio vind je op www.elzkempenland.be.

 

29/01/2021

Aanpassing maatregelen voor activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

De regels voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met achttien jaar worden aangepast. De nieuwe regels gaan in op 1 februari en gelden tot 1 maart 2021.

 • Activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen elk, begeleiders niet meegerekend.
 • Niet-professionele sporttrainingen kunnen in groepen van maximaal 10 personen plaatsvinden.
 • De groepen moeten steeds dezelfde zijn; verschillende groepen mogen niet worden samengebracht.
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd; indien niet mogelijk, dan goed verluchten.
 • Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd.
 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar tijdens de krokusvakantie mogen plaatsvinden voor max. 25 kinderen per groep.
 • Het aantal groepsgerichte hobby’s wordt beperkt tot één hobby per kind of jongere.

Het doel van de nieuwe maatregelen is om het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken en de verspreiding van het virus in deze bevolkingsgroep te vertragen.

Het Ministerieel Besluit van 29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

28/01/2021

Sluiting afdelingen VIBO BuSO De Brem wegens coronabesmettingen

Op de school VIBO BuSO De Brem hebben enkele leerlingen en leerkrachten in Opleidingsvorm 1 en 2 positief getest op het coronavirus. De school voor buitengewoon onderwijs bestaat uit verschillende afdelingen op dezelfde locatie en trekt leerlingen uit de wijde omgeving aan.

Vanmiddag vond er daarom een digitaal crisisoverleg plaats, met vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen van VIBO, medisch verantwoordelijken en afgevaardigden van de gemeente. Het overleg verliep in goede verstandhouding en snel werden de nodige maatregelen en afspraken overeengekomen. De ouders werden hierover al per brief ingelicht.

 • Hoogrisicocontacten moeten in quarantaine.
 • De scholen OV1 en OV2 sluiten (al zeker) tot en met vrijdag 5 februari 2021. Er kan geen opvang voorzien worden. Heel wat leerkrachten moeten immers in quarantaine omwille van een hoogrisicocontact. Daardoor is er onvoldoende personeel om een goede werking te garanderen. Tegelijkertijd worden zo ook eventuele extra besmettingen vermeden. Waar mogelijk wordt afstandsonderwijs aangeboden.
 • Het Kasteelpark gaat onmiddellijk in afstandsonderwijs tot en met vrijdag 5 februari wegens enkele hoogrisicocontacten.
 • De mobiele testbus van UZ Antwerpen wordt ingezet om te testen. In de school met besmettingen worden alle leerlingen én leerkrachten getest, in de andere school alleen de leerkrachten.
 • Er zijn momenteel geen extra maatregelen nodig voor de kleuterschool en lagere school op dezelfde site (VIBO BuSO De Ring OV3, VIBO BLO De Ring en VIBO BKLO De Brem).
 

In het bezit van een coronavoucher? Dit zijn de regels

Had je een pakketreis geboekt die vorig jaar werd geannuleerd en heb je tussen 20 maart en 19 juni 2020 een tegoedbon ontvangen, dan ben je waarschijnlijk in het bezit van een coronavoucher. Die is 1 jaar geldig, maar de vervaldag is in zicht.

Wat zijn de regels en welke stappen kan je ondernemen? Boek je in deze onzekere tijden best een nieuwe pakketreis of laat je je beter uitbetalen?

Een overzicht van de opties, uitgelegd door de FOD Economie, vind je via hier.

 

27/01/2021

Formulier 'Verklaring op eer' 

Verplaatsingen voor recreatieve en toeristische redenen zijn verboden vanaf woensdag 27 januari 2021. Essentiële reizen vanuit en naar België moet je kunnen aantonen met een verklaring op eer.

Je vindt het formulier hier of je kan het hier online invullen.

Info: www.info-coronavirus.be

 

26/01/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

22/01/2021

Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

1. Beperking van het internationale reisverkeer


A. Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

1. Dwingende gezinsredenen

 • Gezinshereniging;
 • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).

2. Humanitaire redenen

 • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
 • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

3. Studieredenen

 • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst.

4. Inwoners van grensregio’s

 • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;

5. Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

6. Divers

 • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.


B. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.


C. Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

2. Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.

Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

3. Perspectief voor niet-medische contactberoepen

Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.  

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

Info: www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/ 

 

18/01/2021

Seizoenarbeiders die naar België komen vanuit een rode zone, moeten verplicht een covid-test ondergaan. Meer info in volgende documenten:

 

14/01/2021

Vaccinaties in WZC Smeedeshof

Vandaag was het de beurt aan WZC 't Smeedeshof om te vaccineren. 

Alles verliep vlot en tegen de middag waren alle 150 bewoners en 37 medewerkers gevaccineerd. De rest van het zorgpersoneel en vrijwilligers volgt volgende week. Ook de bewoners van ’t Groenhof kregen vandaag hun vaccin, aangezien de assistentiewoningen fysiek verbonden zijn met het woonzorgcentrum. Foto's vind je hier.

De eerste vaccinaties zijn een lichtpunt in deze moeilijke periode en we hopen dat iedereen hier moed uit kan putten om vol te houden. Laat je vaccineren wanneer mogelijk!

Meer info over de coronavaccinaties:

 

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

België scherpt de regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

 

8/01/2021

Wie krijgt wanneer het vaccin?

In december is België gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. Vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger.

Het vaccinatieplan en alle info vind je op www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 

 

Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Noodzaak aan perspectief

Het Overlegcomité begrijpt de bijzonder precaire positie waarin zelfstandigen en ondernemers zitten die nu al maandenlang hun zaak moeten gesloten houden. Om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten gebeuren, vraagt het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en aan te geven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.

Het Overlegcomité zal opnieuw vergaderen op 22 januari 2021. Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

 

7/01/2021

Laat je vaccineren

Zijn de vaccins wel veilig? Waarom ging de ontwikkeling zoveel sneller? Wie wordt eerst gevaccineerd?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft antwoord op deze vragen en andere vragen in volgend filmpje: de belangrijkste vragen over vaccinatie beantwoord 

Laat je vaccineren, om jezelf & anderen te beschermen. Hoe beter beschermd, hoe sneller we kunnen terugkeren naar ons normale leven!

 

30/09/2020

Lancering van de corona-app 'Coronalert'

Vanaf vandaag kan je de corona-app 'Coronalert' downloaden op je smartphone. Deze app moet de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk helpen vertragen.

De app kan:

 • je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem; je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
 • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Hoe werkt de app? Alle info vind je op www.coronalert.be

 

13/08/2020

6 gouden regels tegen corona

Het is noodzakelijk dat we allen de zes gouden regels blijven volgen zodat we de groeicurve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen doorbreken, levens redden en daarna opnieuw van onze sociale contacten kunnen genieten.

Naast het dragen van een mondneusmasker als bijkomende bescherming, zijn dit zes gouden regels tegen corona:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten
 

1/07/2020

COVID Event Risk Model verplicht vanaf 1 juli 2020

Als je vanaf 1 juli 2020 een evenement wil organiseren, dan ben je verplicht om eerst het COVID Event Risk Model te doorlopen. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn evenement is.

?Op de website www.covideventriskmodel.be vul je een vragenlijst in, waarna jouw activiteit of evenement een rood, oranje of groen risicolabel krijgt. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen:

 • rood label: het evenement kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • oranje label: er wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • groen label: het evenement wordt als voldoende COVID-veilig beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Als je evenement een groen label krijgt, kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente: www.oud-turnhout.be/melding-evenement. Het bewijs van groen label moet samen met deze aanvraag worden ingediend.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een evenement moet er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden.

 

15/05/2020

Info en affiches voor handelaars

Info en affiches vind je hier: www.oud-turnhout.be/affiches

 

Coronavirus: information in other languages

 

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.014 46 22 24 - GSM: 0486 28 18 75
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur