Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

www.oud-turnhout.be/corona

Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, breng hen dan op de hoogte van onderstaande informatie. Dankjewel!

Belangrijke info en links

Vragen of info over corona?
Lokale info of vragen over corona?
 

Laatste nieuws

10/08/2020

Politiebesluit seizoenarbeid

Gouverneur Berx heeft vandaag een politiebesluit opgemaakt met betrekking tot de inzet van seizoenarbeiders. Het besluit vind je hier.

 

7/08/2020

Geen avondklok, wel mondmaskerplicht tijdens hittegolf

Om deze extreme hitte bovenop de afgekondigde maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 draaglijker te maken, werd in overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de burgers in de provincie Antwerpen tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken.

Blijven van kracht:

 • Een sterke handhaving van het samenscholingsverbod blijft wel aan de orde: met meer dan 10 personen samenkomen in de openbare ruimte mag niet.
 • Het juist dragen van mondneusmaskers in de openbare ruimte en elke private maar voor publiek toegankelijk plaats blijft de regel
 • Ook het sluitingsuur van de horecasector blijft in de provincie Antwerpen om 23 uur.

Meer info: 07/08/2020 - persbericht gouverneur - Covid 19 in tijden van hittegolf in provincie Antwerpen

 

5/08/2020

Wijziging van de politieverordening betreffende de maatregelen in de strijd tegen het corona COVID-19 virus in provincie Antwerpen

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen of aanpassingen, of verdere verduidelijkingen van de maatregelen zoals opgenomen in de nieuwe politieverordening. Bij 'downloads' (onderaan deze pagina) vind je de nieuwe politieverordening van de gouverneur.

mondneusmaskerplicht

 • Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

sport

Voor wat betreft sporten in de provincie Antwerpen, gelden vanaf vandaag volgende maatregelen:

1. Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd.

2. Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

 • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
  • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
  • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
  • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt
 • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
  • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2
  • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
 • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2

3. Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100 m2

4. Voor sporten in fitnesscentra:

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.

Via de volgende links vind je meer informatie en toelichting:

 

4/08/2020

Gemeentebestuur biedt gratis tool aan voor klantenregistratie in horeca en (club)cafetaria

Één van de coronamaatregelen verplicht horecazaken en (club)cafetaria om hun klanten te registreren.  Momenteel worden verschillende systemen gebruikt, maar die zijn soms niet voldoende veilig genoeg.

Het gemeentebestuur biedt daarom elke horecazaak gratis een digitaal registratieplatform aan zodat het verplicht noteren van de klantengegevens gemakkelijk én veilig verloopt. Het systeem www.horecacontact.be werkt via een QR-code. De kosten voor dit platform, voor een periode van 6 maanden, neemt het gemeentebestuur integraal op zich.

Gisteren werden de ons gekende horecazaken en verenigingen gemaild met dit aanbod. Ben jij een uitbater en heb jij deze mail niet ontvangen, laat dit dan weten via cultuur@oud-turnhout.be. We bezorgen dan een persoonlijke code waarmee je op www.horecacontact.be jouw zaak kan registreren.

 

30/07/2020

De extra coronamaatregelen voor de provincie Antwerpen zijn sinds woensdag 29 juli officieel van kracht voor de komende vier weken. Via de volgende links vind je meer informatie en toelichting:

 

28/07/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe maatregelen genomen om de besmettingen met het coronavirus een halt toe te roepen:

 • De sociale bubbel wordt voor het volledige gezin beperkt tot 5 vaste contacten voor de komende vier weken. Kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen mits het bewaren van de 1,5 meter afstand.
 • Winkelen doe je alleen (of enkel vergezeld door een minderjarige of hulpbehoevende) en gedurende maximum 30 minuten.
 • Registratieplicht voor sportlessen en wellnesscentra.
 • Gratis treintickets zijn uitgesteld tot september.
 • Voor jeugdkampen, sportkampen, speelpleinwerking,.. blijven de bestaande regels geldig.

BIJKOMENDE MAATREGELEN PROVINCIE ANTWERPEN

Door gouverneur Cathy Berckx werden bijkomende maatregelen opgelegd voor de volledige provincie en dus ook voor onze gemeente:
 • Er geldt een avondklok tussen 23.30 en 6 uur, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en naar het werk, ziekenhuis, …).
 • Mondmasker: iedereen boven de 12 jaar is verplicht dit te dragen op publiek domein én op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. (deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer)
 • Cafés en horecazaken:
  - Sluiten om 23 uur.
  - Registratieplicht in het kader van contactonderzoek
  - Fysieke afstand van 1,5 m moet gegarandeerd worden + strikt maximum aantal personen per tafel
 • Voor de markten gelden dezelfde regels als voor winkels: alleen (of vergezeld door een minderjarige of hulpbehoevende) en gedurende maximum 30 minuten.
 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.
 • Individuele contactsporten zijn verboden; ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.
 

27/07/2020

De gemeente Oud-Turnhout voert op dringend verzoek van de provinciegouverneur een aantal bijkomende coronamaatregelen in. Het is belangrijk alle maatregelen strikt na te leven, alleen zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus stoppen. We zetten ze hieronder op een rij:
  • In de gemeente Oud-Turnhout is iedereen boven de 12 jaar verplicht een mondmasker bij zich te hebben. Het dragen ervan is ook steeds verplicht, met uitzondering van de volgende situaties:
   - je zit in een horecazaak aan een tafel
   - je kan de afstandsregel van 1,5 meter ten opzichte van anderen strikt en voortdurend respecteren
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor bezoekers vanaf 12 jaar op de terreinen van het containerpark, op parkings van grootwarenhuizen en in wachtrijen van winkels.
  • Sociale contacten worden beperkt tot het gezin (huishouden dat onder hetzelfde dak woont). Dit gezin mag daarenboven nauwe contacten onderhouden met maximum 10 andere personen die dezelfde blijven gedurende de volgende 4 weken:
   - Deze 10 andere personen zijn contacten die vallen buiten de georganiseerde contacten via het werk, sportclub, kinderopvang, kampen, ….
   - Noteer per gezin de contactgegevens van deze tien vaste contacten, dit is belangrijk voor de contactopvolging bij eventuele besmetting.
  • Evenementen met openbaar karakter zijn niet toegelaten op het grondgebied van Oud-Turnhout tot en met 31/08/2020.
  • Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden op openbaar domein.
  • Privéfeesten vormen één van de belangrijkste superverspreiders, we adviseren met aandrang om alle privéfeesten uit te stellen.
 

24/07/2020

Mondmasker verplicht vanaf 25 juli in openbare gebouwen en op markten

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf zaterdag 25 juli de verplichting voor het dragen van een mondmasker wordt uitgebreid naar horeca, markten, kermissen en openbare gebouwen. In de publieke ruimtes van het gemeentehuis, het lokaal dienstencentrum, bibliotheek... zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn voor personeel en bezoekers. Ook op de wekelijkse markt zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn.

 • deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie in België.
 • mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen

Meer info: www.oud-turnhout.be/mondmaskers

 

10/07/2020

Mondmasker verplicht vanaf 11 juli op bepaalde publieke plaatsen

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en publiek toegankelijke delen van gerechtsgebouwen.

Een mondmasker was al verplicht op het openbaar vervoer en bij het uitoefenen van een contactberoep.

 • deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie in België.
 • mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen

Meer info: www.oud-turnhout.be/mondmaskers

 

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van vrijdag 10 juli 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit betreft de verplichting om een mondmasker te dragen op bepaalde publieke plaatsen vanaf 11 juli en wijzigt het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020.

 

1/07/2020

COVID Event Risk Model verplicht vanaf 1 juli 2020

Als je vanaf 1 juli 2020 een evenement wil organiseren, dan ben je verplicht om eerst het COVID Event Risk Model te doorlopen. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn evenement is.

?Op de website www.covideventriskmodel.be vul je een vragenlijst in, waarna jouw activiteit of evenement een rood, oranje of groen risicolabel krijgt. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen:

 • rood label: het evenement kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • oranje label: er wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • groen label: het evenement wordt als voldoende COVID-veilig beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Als je evenement een groen label krijgt, kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente: www.oud-turnhout.be/melding-evenement. Het bewijs van groen label moet samen met deze aanvraag worden ingediend.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een evenement moet er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden.

 

30/06/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van dinsdag 30 juni 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit betreft de nieuwe versoepelingen vanaf 1 juli.

 

24/06/2020

Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in

Er waren al heel wat beslissingen genomen tijdens de vorige Veiligheidsraad op 3 juni. Toen werd al aangekondigd dat vanaf 1 juli zwembaden, pretparken, sauna’s en wellnesscentra, binnenspeeltuinen en casino's kunnen opstarten. Zomerkampen kunnen doorgaan in bubbels van 50 personen. Culturele activiteiten zoals naar de cinema of het theater gaan kan met maximaal 200 man (zittend publiek).

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag aangekondigd welke versoepelingen gelden vanaf 1 juli:

 • We moeten onze contacten niet langer beperken tot 10 mensen buiten onze “huisbubbel”. Dit wordt uitgebreid naar 15 personen.
 • Evenementen met zittend publiek kunnen buiten met 400 toeschouwers. Op 1 augustus wordt dit opnieuw geëvalueerd. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor plaatsen waar het publiek kan zitten, waar die aantallen kunnen worden overschreden.
 • Voor evenementen wordt een checklist gebruikt (een “matrix”), die eerst moet worden voldaan.
 • Mondmaskers worden voorlopig niet verplicht in winkels.
 • In winkels moet je niet meer alleen winkelen, en dit mag ook langer dan een half uur duren. Je moet wel nog altijd de veiligheidsafstand respecteren.
 • Op markten worden meer dan 50 kramen toegelaten.
 • Nachtclubs en massa-evenementen kunnen nog niet starten.

Info: crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

 
 

19/06/2020

Bevraging voor Oud-Turnhoutse verenigingen

Sinds begin juni weten we dat we als gemeente kunnen rekenen op een stevige financiële stimulans voor de sectoren jeugd, cultuur en sport via het noodfonds dat de Vlaamse Regering daarvoor in het leven riep.

Een werkgroep bekijkt hoe we verenigingen op een gepaste manier kunnen ondersteunen.

Eerst willen we een beeld krijgen van de gevolgen die de verenigingen ondervinden van de coronacrisis. De bevraging peilt naar de manier waarop de gevolgen van de coronacrisis zich bij onze verenigingen laten voelen. Tegelijkertijd peilen we ook naar mogelijke oplossingen of maatregelen bij het garanderen van de heropstart, later dit jaar.

 

9/6/2020

Mondmasker van de federale overheid: praktische richtlijnen

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.

Er gelden praktische richtlijnen voor het afhalen. De verdeling van de stoffen maskers gebeurt in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. Alle info vind je op de website van de federale overheid: www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid

Hierbij vind je de belangrijkste informatie.

Wie kan een stoffen mondmasker afhalen?

 • 1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin. Zo beperk je het aantal verplaatsingen en vermijd je wachtrijen bij de apotheek.
 • Als je niet in staat bent om ze zelf te halen kan de mantelzorger, thuisverpleegkundige, huisarts, dienst voor gezinszorg of een andere zorgverlener aan huis dit doen. Je hulpverlener kan dan tegelijk zijn eigen maskers afhalen voor zijn eigen gezin.

Wat moet je meebrengen naar de apotheek om je mondmaskers af te halen?

De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.

 • Je huisapotheker zal je eID vragen en een attest gezinssamenstelling (beschikbaar via het e-loket van je gemeente) of de eID van de gezinsleden.
 • Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.
 • Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.
 • Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.
 • Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.
 

Attest gezinssamenstelling via e-loket

Een attest gezinssamenstelling kan je snel en eenvoudig aanvragen via ons e-loket: attest gezinssamenstelling.

 

5/06/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van vrijdag 5 juni 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit betreft de nieuwe versoepelingen vanaf 8 juni en wijzigt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

 

3/06/2020

Nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 8 juni

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vandaag een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen aan. Vanaf 8 juni geldt er een ander uitgangspunt: 'alles zal mogelijk zijn, behalve de activiteiten die uitgesloten zijn'.

Vanaf 8 juni zijn er "6 individuele gouden regels", die alle inwoners moeten nastreven:

 1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen, geen handen geven.
 2. De activiteiten vinden het liefst buiten plaats, als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden
 3. Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep
 4. Afstandregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12
 5. Je mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
 6. De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.

Voor de georganiseerde activiteiten geldt:

 • Vanaf 8 juni kan de horeca weer open. Cafés en restaurants zullen open mogen op voorwaarde dat ze enkele voorwaarden streng opvolgen (maximaal 10 personen aan tafel en de afstand van 1,5 meter moet gerespecteerd worden). Alle zaken kunnen openblijven tot 1 uur 's nachts. Ook nachtwinkels mogen openblijven tot 1 uur. Speelhallen, casino's, receptiezalen mogen pas open op 1 juli. Het nachtleven zal pas ten vroegste eind augustus kunnen opstarten.
 • Vanaf 8 juni kunnen culturele activiteiten zonder publiek weer doorgaan. Voor culturele activiteiten met publiek (bijvoorbeeld bioscopen of theaters) is het wachten tot 1 juli. Dan worden er wel maximaal 200 mensen toegelaten.
 • Vanaf 8 juni kunnen ook sportactiviteiten hervatten, zonder onderscheid. Trainingen, wedstrijden, binnen en buiten: alles mag weer open, maar opnieuw onder voorwaarden. Alleen contactsporten als voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten contactloos blijven trainen. 
 • De zwembaden en wellnesscentra moeten nog gesloten blijven, die zouden pas op 1 juli open mogen.
 • Religieuze erediensten mogen vanaf 8 juni hervat worden, met maximaal 100 aanwezigen. Vanaf 1 juli wordt dat uitgebreid naar 200 personen.
 • Vanaf 8 juni mag je uitstappen in België maken, voor een of meerdere dagen. Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk en de andere vier Schengen-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Let wel: de landen zelf kunnen nog beslissen of je binnen mag of niet.

Alle info: start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

 
 
 

30/05/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van zaterdag 30 mei 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit betreft het onderwijs en familiebezoek over de grens en wijzigt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

Vanaf vandaag is familiebezoek in onze buurlanden opnieuw mogelijk. Landgenoten met familie in één van onze buurlanden kunnen hen dus opnieuw bezoeken. Het spreekt voor zich dat iedereen de coronabepalingen die in het land in kwestie van toepassing zijn, moet naleven.

 

26/05/2020

Verdeling van mondmaskers

Gisterenmiddag kwamen ongeveer 13.000 herbruikbare stoffen mondmaskers van Think Pink België aan. Meteen nadien hielpen de raadsleden met het verdelen van het juiste aantal mondmaskers per adres. Vandaag kwamen vrijwilligers hun toegewezen straat ophalen om rond te brengen. Dankjewel voor jullie medewerking!

Kijk dus zeker in je brievenbus. Misschien zit je mondmasker er al in, zo niet mag je dit snel verwachten.

Nog twee aandachtspunten:

 • je mag het mondmasker niet strijken, ondanks de ons eerder gemelde informatie (dit staat dus foutief in de begeleidende brief)
 • in de briefomslag zit ook een bon om filters van de federale overheid op te halen bij een Oud-Turnhoutse apotheker

Meer info: www.oud-turnhout.be/mondmaskers - link naar gemeentelijke Facebookpagina

 

Bibliotheek gaat ook opnieuw open

Vanaf morgen opent de bibliotheek opnieuw haar deuren onder strikte voorwaarden.

Kijk voor je bezoek op https://oud-turnhout.bibliotheek.be/opening-bibliotheek. Daar vind je alle voorwaarden en informatie terug.

meer info

 

Speeltuinen en speeltuigen terug open vanaf 27 mei

Vanaf 27 mei worden alle buurtspeeltuinen en speeltuigen in Oud-Turnhout terug opengesteld. De eerder geplaatste signalisatie wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Het BMX-parcours blijft afgesloten wegens geplande werken.

Activiteiten in groepsverband

De maatregelen zijn versoepeld, maar dat betekent niet dat we uit de gevarenzone zijn. Met een groep mensen afspreken om samen te gaan wandelen of iets anders te doen is nog steeds niet toegelaten. Gebruik gezond verstand en bescherm jezelf en je dierbaren maximaal.

Sporten in groepsverband is wel toegestaan met een maximum van 20 personen, onder verantwoordelijkheid van een trainer.

 

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van maandag 25 mei 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit wijzigt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

 

20/05/2020

Startdatum voor inschrijvingen speelpleinwerking opnieuw uitgesteld

Op 22 mei verwachten we nieuwe richtlijnen en adviezen voor de zomervakantie. Nadien bekijken we hoe we onze speelpleinwerking en kampen mogen en kunnen organiseren.

De start van de inschrijvingen wordt daardoor noodgedwongen opnieuw uitgesteld. We maken de nieuwe inschrijfdata zo snel mogelijk bekend.

 

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van woensdag 20 mei 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit wijzigt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

 

17/05/2020

Shop & Go-zone in het centrale gedeelte van het dorpscentrum

Als ondersteuning van de lokale middenstand voert het gemeentebestuur een Shop & Go-zone in als tijdelijke coronamaatregel in het centrale gedeelte van het dorpscentrum van maandag 18 mei tot en met zaterdag 4 juli 2020.

Het betreft beide zijden van de ventweg langs Steenweg op Turnhout ter hoogte van huisnummers 25 tot en met 17. Voor alle duidelijkheid: dit geldt enkel voor de 14 parkeerplaatsen in deze zone, niet voor de volledige ventweg.

Binnen deze zone geldt er een maximale parkeerduur van 60 minuten. Deze opstelling zal geëvalueerd worden en kan mogelijk in duur verlengd worden.

Volgens de wegcode is het gebruik van een parkeerkaart verplicht in een blauwe zone van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, op zondagen en feestdagen is vrij parkeren toegestaan.

Deze tijdelijke maatregel is gebaseerd op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 - versie 8 mei 2000, artikel 1 paragraaf 6. Er is tevens een signalisatievergunning opgemaakt van 18/05 tot en met 4/07/2020 en het wordt vastgelegd in een tijdelijk aanvullend politiereglement in het kader van het implementeren van een tijdelijke maatregel (coronamaatregel).

Foto's: link naar gemeentelijke Facebookpagina

 

15/05/2020

Info en affiches voor handelaars

Vanaf 18 mei start fase 2 van de exitstrategie. Dit betekent dat markten weer georganiseerd kunnen worden en dat contactberoepen hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Hiervoor heeft FOD Economie een gids met tips en affiches samengesteld. Bedoeling is een nieuwe golf van COVID-19-besmettingen te voorkomen.

Als gemeente bezorgden wij ook (vloer)stickers aan onze lokale handelaars. Heb jij er als handelaar nog één nodig? Mail dan naar secretariaat@oud-turnhout.be.

Info en affiches vind je hier: www.oud-turnhout.be/affiches

 

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van vrijdag 15 mei 2020 vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit wijzigt het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020.

 

13/05/2020

Versoepeling maatregelen vanaf 18 mei

Vandaag heeft de Nationale Veiligheidsraad volgende coronamaatregelen aangepast of versoepeld:

Vanaf 18 mei:

 • Musea, culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen, en dierenparken kunnen openen als ze vooraf tickets verkopen (online of via de telefoon) en als ze het aantal bezoekers beperken. 
 • Sporttrainingen en lessen buiten mogen starten, in aanwezigheid van een begeleider, met maximaal 20 man en met behoud van de fysieke afstand. 
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen mogen opnieuw beginnen te werken, met een mondmasker en enkel op afspraak. 
 • Markten mogen weer worden georganiseerd met maximaal 50 kraampjes, een circulatieplan, en de marktkramers zelf moeten een mondmasker dragen. 
 • Bij huwelijken en begrafenissen zullen 30 personen aanwezig mogen zijn, op veilige afstand, en zonder receptie of koffietafel achteraf. 
 • Eerder raakte al bekend dat de lessen in de scholen weer deels hervatten vanaf 18 mei, met een inloopdag op 15 mei.

En wat daarna?

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. Tegen dan wordt bekeken wat er kan gebeuren met horeca, cultuur, daguitstappen, zomerstages en jeugdkampen.

Sport- en cultuurevenementen zijn verboden tot minstens 30 juni.

 

12/05/2020

Huurbemiddeling in coronatijden

Heb je door de coronacrisis problemen als huurder of verhuurder van een woning? Bijvoorbeeld met de betaling van de huur, discussie over (dringende) herstellingen, aflopende of net aangegane huurcontracten, de huurwaarborg, verhuisproblemen?

Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, kan de ombudsman als onafhankelijk bemiddelaar beide partijen helpen om samen tot een oplossing te komen. De ombudsman komt niet op voor de belangen van de huurder of de verhuurder en is ook geen rechter. Hij helpt beide partijen om op korte termijn (binnen de maand) tot een akkoord te komen, dat rekening houdt met de rechten en belangen van beide partijen. Dit veronderstelt dat beide partijen minstens open staan voor overleg.

Dit bemiddelingsaanbod geldt uitsluitend voor de huur van een woning (hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking.

Meer info en contact: www.vlaamseombudsdienst.be - info@vlaamseombudsdienst.be - via de Vlaamse Infolijn op het telefoonnummer 1700. 

 

11/05/2020

Rechtzetting informatie over recyclagepark in infomagazine

Vandaag of morgen zit het nieuwe infomagazine in de brievenbus. Nadat het infomagazine in druk ging, werd er nog een inhoudelijke wijziging doorgevoerd in verband met strippenkaarten en gratis snoeikaarten. Onze excuses.

Het betreft de vraag "Kan ik een strippenkaart of gratis snoeikaart ophalen in het gemeentehuis?" op pagina 4. Het juiste antwoord op deze vraag is het volgende (en dus niet het antwoord in het infomagazine 254):

"Neen. Voortaan kan je de gratis snoeikaart op het recyclagepark verkrijgen.

Nieuwe strippenkaarten worden niet meer verkocht, betalen kan met bancontact. Als je nog een strippenkaart hebt, kan je deze opgebruiken.

Opgelet, je kan deze kaarten pas vanaf 19 mei gebruiken."


Verlenging bepaalde rijbewijzen

De regionale examencentra en bepaalde gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en verlengen van een rijbewijs of voorlopig rijbewijs, moesten door de coronacrisis hun deuren sluiten. Hierdoor konden sommige burgers niet het nodige doen om hun rijbewijs in orde te krijgen.
 

Een aantal rijbewijzen die hun geldigheid zouden verliezen na 15 maart 2020, worden daarom verlengd tot en met 30 september 2020. Op mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus vind je over elke rijbewijzen en documenten het gaat.

 

08/05/2020

Mondmaskers in Oud-Turnhout: hoe, wat en wanneer? 

Mondmaskers zijn een extra beschermingsmiddel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Ze zorgen voor die extra bescherming wanneer de afstand tussen mensen niet gegarandeerd kan worden (1,5 meter).

Het gemeentebestuur heeft voor elke inwoner vanaf 3 jaar een herbruikbaar mondmasker aangekocht via Think Pink. Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers om de mondmaskers te helpen verdelen. Zo kunnen we zorgen voor een snelle en efficiënte verdeling na levering. 

Meer info: www.oud-turnhout.be/mondmaskers 

 

07/05/2020

Dienstverlening op afspraak vanaf 11 mei

Vanaf 11 mei – op hetzelfde moment dat de winkels mogen heropenen – wordt ook de dienstverlening in het gemeentehuis terug uitgebreid. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel inwoners tegelijk naar het gemeentehuis komen, moet je vooraf een afspraak maken met onze diensten. 

Meer info: www.oud-turnhout.be/dienstverlening

 

FOD Economie - Heropening van handelszaken op 11 mei: richtlijnen voor handelaars

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, publiceert de FOD Economie een praktische gids en communicatiemateriaal.

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en downloadbaar via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel

 

06/05/2020

Veiligheidsraad kondigt nieuwe versoepelingen aan

De Veiligheidsraad heeft een verdere versoepeling van de lockdown aangekondigd. Bekijk hier welke nieuwe beslissingen genomen werden.
 • Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin vier andere mensen thuis ontvangen, altijd dezelfde vier mensen. Die vier mensen mogen op hun beurt niet bij anderen op bezoek gaan. Ook daar moet de sociale afstand worden gehouden, en verloopt het contact bij voorkeur buiten.
 • Op maandag 11 mei gaan de winkels opnieuw open. Één klant wordt toegelaten per 10 vierkante meter voor een maximumduur van 30 minuten, met uitzonderingen voor de kleinste winkels. Het wordt aangeraden om een mondmasker te dragen in de winkels, en het blijft verplicht om minstens 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Er wordt gevraagd om enkel winkels in de buurt te bezoeken en dat alleen te doen. Als het te druk is, kom dan op een ander moment terug. Ouderen, mensen met een beperking en zorgwerkers krijgen voorrang.
 • Het openbaar vervoer blijft voorbehouden voor mensen die geen ander middel hebben om zich te verplaatsen.
 • Restaurants, cafés en culturele centra blijven gesloten.
 • Excursies, toeristische activiteiten en samenscholingen blijven verboden.
 • De grote sportcompetities worden zeker niet hernomen voor 31 juli.
 • Over de volgende fases van de exitstrategie is nog niets beslist.
 

22/04/2020

Veel gestelde vragen ivm recyclagepark

Het recyclagepark is open onder strikte voorwaarden. Kom enkel als het echt nodig is. Enkele veel gestelde vragen vind je op www.oud-turnhout.be/recyclagepark 
 • Kan ik een strippenkaart of gratis snoeikaart ophalen in het gemeentehuis? 
 • Wat moet je betalen?
 • Zijn de openingsuren van het recyclagepark gewijzigd?
 • ...
 

06/04/2020

Bibliotheek voorziet afhaaldienst voor boeken

Momenteel is de bibliotheek gesloten omwille van de coronamaatregelen, maar de bib start met een afhaaldienst voor boeken.

Wil je graag nieuwe boeken uitlenen om jouw gedachten te verzetten? Dat kan! Je kan boeken aanvragen en dan wordt een pakket voor jou klaargelegd. Je kan het pakket dan komen afhalen op een door jou gekozen moment.

Meer info over de werking van de afhaalbib vind je op oud-turnhout.bibliotheek.be/afhaalbib

Boeken aanvragen kan

Houd zeker je lenerspasje(s) bij de hand. Zoek alvast de boeken op die je graag wil bestellen en kijk na of deze beschikbaar zijn in de bibliotheek (5 boeken per pasje).

 

02/04/2020

Gemeente contacteert 70-plussers

Vanaf vandaag bellen we onze 70-plussers op. De komende dagen proberen we zo’n 2.409 inwoners te bereiken. Dit gebeurt door 16 bereidwillige collega's, gespreid over alle diensten van ons bestuur. 

We informeren naar hun gezondheid en vragen hoe ze het stellen en of er behoefte is aan praktische hulp. Wie na drie telefoontjes niet heeft opgenomen, krijgt een brief in de bus. We willen immers iedereen bereiken.

De vragen om praktische hulp die zo worden opgespoord, koppelen we in Dienstencentrum Eigenaard aan de vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor #oudturnhouthelpt.

Wil jij jouw hulp nog aanbieden? Kijk dan zeker op www.oud-turnhout.be/oudturnhouthelpt

 

Coronavirus: information in other languages

 

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60 GSM +32(0)472 08 64 72
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur