www.oud-turnhout.be/corona

Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, breng hen dan op de hoogte van onderstaande informatie. Dankjewel!

Belangrijke info en links

Vragen of info over corona?
Lokale info of vragen over corona?
 

Laatste nieuws

 

14/01/2021

Vaccinaties in WZC Smeedeshof

Vandaag was het de beurt aan WZC 't Smeedeshof om te vaccineren. 

Alles verliep vlot en tegen de middag waren alle 150 bewoners en 37 medewerkers gevaccineerd. De rest van het zorgpersoneel en vrijwilligers volgt volgende week. Ook de bewoners van ’t Groenhof kregen vandaag hun vaccin, aangezien de assistentiewoningen fysiek verbonden zijn met het woonzorgcentrum. Foto's vind je hier.

De eerste vaccinaties zijn een lichtpunt in deze moeilijke periode en we hopen dat iedereen hier moed uit kan putten om vol te houden. Laat je vaccineren wanneer mogelijk!

Meer info over de coronavaccinaties:

 • www.laatjevaccineren.be
 • www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie
 

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 14 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

België scherpt de regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

 

12/01/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

8/01/2021

Wie krijgt wanneer het vaccin?

In december is België gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. Vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger.

Het vaccinatieplan en alle info vind je op www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 

 

Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Noodzaak aan perspectief

Het Overlegcomité begrijpt de bijzonder precaire positie waarin zelfstandigen en ondernemers zitten die nu al maandenlang hun zaak moeten gesloten houden. Om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten gebeuren, vraagt het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en aan te geven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.

Het Overlegcomité zal opnieuw vergaderen op 22 januari 2021. Op dat moment kan de impact van de feestdagen en terugkerende reizigers beter geëvalueerd worden.

 

7/01/2021

Laat je vaccineren

Zijn de vaccins wel veilig? Waarom ging de ontwikkeling zoveel sneller? Wie wordt eerst gevaccineerd?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft antwoord op deze vragen en andere vragen in volgend filmpje: de belangrijkste vragen over vaccinatie beantwoord 

Laat je vaccineren, om jezelf & anderen te beschermen. Hoe beter beschermd, hoe sneller we kunnen terugkeren naar ons normale leven!

 

30/12/2020

Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan.

 • verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone
 • verplichte PCR-test bij terugkeer op dag 1 en dag 7
 • extra controles bij terugkeer uit het buitenland

Het volledige bericht: www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/

 

23/12/2020

Politieverordening gouverneur inzake vuurwerk

Voor de provincie Antwerpen heeft provinciegouverneur Cathy Berx een politieverordening uitgevaardigd inzake vuurwerk. Meer info op www.cathyberx.be

De politieverordening vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

21/12/2020

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 21 december houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit betreft een aantal toevoegingen met betrekking tot vervoer naar België vanuit Verenigd Koninkrijk.

 

20/12/2020

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 20 december houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

18/12/2020

Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

1. Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.

 • Maximum één knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen

Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

2. Strikte regels voor reizen

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.  
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

3. Geen funshopping

Steden en gemeenten wordt gevraagd hun inspanningen tegen ongeoorloofde samenscholingen, funshoppen en grensshoppen onverminderd verder te zetten en, indien nodig, op te voeren.

Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

4. Versterkte controle verplicht telewerk

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden. De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

Premier De Croo: "We staan voor belangrijke dagen en weken. Het zijn wij die bepalen hoe de cijfers zullen evolueren. De cijfers moeten naar beneden, maar dan moeten we ons aan de regels houden. We moeten onze contacten blijven beperken. Ga niet reizen. Hou vast aan één knuffelcontact per gezin en voor samenkomsten blijft de regel van vier gelden. Als we dat doen, dan krijgen we binnenkort perspectief."

 

17/12/2020

Politie Regio Turnhout zet extra ploegen in tijdens eindejaarsperiode

De Politie Regio Turnhout zal de komende eindejaarsperiode extra patrouilles inzetten in de 7 gemeenten van onze politiezone (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar). Naast de 4 interventieploegen die de klok rond op de baan zijn en de dringende oproepen beantwoorden, zullen wijkagenten en 8 bijkomende patrouilleploegen de komende weken dagelijks verstrengd toezien op de naleving van de geldende coronamaatregelen. De naleving van die maatregelen is absoluut noodzakelijk om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een actueel overzicht van alle coronamaatregelen vind je op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Vind je daar niet de informatie die je zoekt, dan kan je met jouw vragen ook terecht op het gratis telefoonnummer 0800 14 689.

Waar zal de politie vooral controleren en wat zijn de aandachtspunten?

Vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zal er de komende weken extra toezicht worden gehouden. Het gaat dan o.m. over winkelstraten, winkelcentra en speelpleintjes. Maar ook op de wekelijkse markten wordt een extra oogje in het zeil gehouden. Men zal er specifiek toezien op het naleven van de afstandsregels en op de draagplicht van de mondneuskapjes. Er zal ook aandacht zijn voor de drukte in de winkels en de winkelstraten. Wie gaat winkelen, doet dat in regel alleen en het dragen van een mondneuskapje blijft verplicht wanneer je een winkel binnengaat. In Turnhout en Beerse is het dragen van het mondneuskapje ook verplicht in deze winkelstraten zelf. Wanneer je merkt dat het te druk is in de winkelstraten, dan stel je je aankopen beter even uit tot op een later moment. 

Ook speelpleinen, sportvelden en skateterreinen krijgen de komende weken extra aandacht. Sporten of spelen in openlucht mag, maar met maximum 4 personen. Wie met andere mensen samenkomt op een speelplein, sportveld of skateterrein, respecteert de afstandsregel van 1,5 meter. 

De voorbije weken werden er in de politiezone ook enkele zogenaamde ‘lockdownfeestjes’ stilgelegd. Het gaat om privébijeenkomsten die in woningen, appartementen of op afgelegen locaties worden georganiseerd en waar de aanwezigen ongemerkt met vrienden of kennissen een feestje proberen te bouwen. Zo’n bijeenkomsten zijn nog altijd verboden en politie en parket tillen bijzonder zwaar aan dergelijke bijeenkomsten. Wie aanwijzingen heeft dat er in één van de 7 gemeenten van onze politiezone een ‘lockdownfeestje’ aan de gang is, kan dat melden via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1) van de Politie Regio Turnhout.

Tot slot worden er in de komende eindejaarsperiode, maar vooral ook tijdens de oudejaarsnacht, verscherpte controles gehouden op de naleving van het vuurwerkverbod. Het afschieten van vuurwerk is eigenlijk het hele jaar door verboden, dus ook bij de overgang van oud- op nieuwjaar. In geen enkele van de zeven gemeenten in de politiezone zal de burgemeester toelatingen afleveren om tijdens de komende weken vuurwerk af te schieten. Ook het gebruik van geluids- of carbuurkanonnen is verboden.

 

15/12/2020

Zoals we eerder meedeelden, kan het nieuwjaars- en driekoningenzingen spijtig genoeg niet doorgaan dit eindejaar.

De politieverordening van de gouverneur van 15 december 2020 betreffende het zingen ter gelegenheid van Nieuwjaar en Driekoningen en het overbrengen van wensen en/of het aanbieden en in ontvangst nemen van traktaties ter gelegenheid daarvan vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

11/12/2020

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 11 december houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit zorgt ervoor dat erediensten opnieuw mogelijk worden vanaf morgen.

 

10/12/2020

Nieuwjaars- en driekoningenzingen kan niet doorgaan

De tradities van het nieuwjaars- en driekoningenzingen zijn zo oud als de straat. Elk jaar opnieuw kijken kinderen er reikhalzend naar uit om rond de jaarwisseling al zingend van deur tot deur te trekken, in ruil voor een snoepje of wat centen. Maar corona heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt. Geen kermissen, geen grote evenementen en alles wat toch nog kan doorgaan, moet zo 'coronaproof' verlopen, met maar één doel: het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van corona tot een absoluut minimum te beperken.

Omdat de coronacijfers in ons land momenteel op heel wat plaatsen lijken te stabiliseren en, in tegenstelling tot de verwachtingen, niet meer of nauwelijks nog dalen, hebben de burgemeesters van de 7 gemeenten in onze politiezone beslist dat het traditionele nieuwjaars- en driekoningenzingen ditmaal niet kunnen doorgaan.

Het zingen van deur tot deur houdt immers heel wat risico's in en die willen de lokale overheden, in de strijd tegen corona, momenteel absoluut niet nemen.

 • Bij het zingen van deur tot deur komen er speekselcellen vrij en is het risico op de overdracht van het virus erg groot.
 • De traditie van het nieuwjaars- en driekoningenzingen zou kunnen leiden tot een verhoogde concentratie van mensen op eenzelfde plaats.
 • Het zingen van deur tot deur brengt kinderen en kwetsbare ouderen die een snoepje of wat geld geven, samen. Dat willen we absoluut vermijden.
 • Door kinderen geld of snoepgoed toe te stoppen, draag je mogelijks ook het virus over.

Zingen van deur tot deur kan dus nu even niet, maar we zoeken naar een alternatief zodat kinderen toch nog op de één of andere manier hun wensen voor het nieuwe jaar kunnen overbrengen. Over die alternatieven, die vooral veilig moeten zijn en zonder fysieke contacten, zullen we later communiceren.

Intussen heeft provinciegouverneur Cathy Berx ook aangekondigd dat er vanuit het provinciebestuur voor de komende eindejaarsperiode een verbod zal worden opgelegd voor het nieuwjaars- en driekoningenzingen in de hele provincie Antwerpen.

Bart Craane, burgemeester Beerse

Bob Coppens, burgemeester Oud-Turnhout

Frans De Bont, burgemeester Baarle-Hertog

Gilles Bultinck, burgemeester Vosselaar

Marleen Peeters, burgemeester Lille

Paul Van Miert, burgemeester Turnhout

Ward Kennes, burgemeester Kasterlee

 

2/12/2020

Politieverordeningen Gouverneur Antwerpen d.d. 1 december 2020

Gouverneur Cathy Berx heeft twee politieverordeningen uitgevaardigd betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19:

 • Een politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 (verplichting mond-neusmasker)
 • Een politieverordening van de gouverneur van 1 december 2020 waarmee de politieverordening van 9 november 2020 met betrekking tot het verbod op kerstmarkten en evenementen wordt opgeheven.
  Deze politieverordening kan worden opgeheven omdat de maatregelen, opgenomen in het MB van 28 oktober 2020, met de aanpassing van 28 november 2020 werden verlengd tot 15 januari 2021.
 

29/11/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 29 november houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

27/11/2020

Aanpassing coronamaatregelen: heropening niet-essentiële winkels en verduidelijking kerstperiode

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.

Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

1. Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

   • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
   • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
   • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
   • Personeel krijgt een passende opleiding.
   • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
   • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
   • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

   • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
   • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
   • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
   • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Musea en zwembaden (gewone, geen subtropische) mogen openen conform het protocol van hun sector.

Horeca en contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, blijven gesloten.

2. Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden. Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.

Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.

De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod. Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

3. Scherpere controle op reizen

Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op:

   • Het invullen van het Passenger Locator Form
   • Het naleven van de verplichte quarantaine

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021. Begin januari wordt een evaluatie gemaakt.

 

26/11/2020

Snelle antigeentesten

De snelle antigeentesten behoren tot de vernieuwde teststrategie. Bij mensen met symptomen zijn deze testen nagenoeg even betrouwbaar als een PCR-test.

Meer info over de verschillende soorten testmethodes vind je op www.info-coronavirus.be/nl/news/snelle-antigeentesten/

 

23/11/2020

Nieuwe teststrategie vanaf vandaag

Vanaf vandaag kunnen mensen zonder symptomen zich weer laten testen op corona. Wanneer moet je je laten testen? Zie overzicht.

Alle info op www.info-coronavirus.be/nl/testen/ en www.mijngezondheid.be.

Enkele belangrijke zaken i.v.m. testen:

 • Vanaf vandaag wordt de teststrategie in ons land aangepast. Iedereen wie een hoogrisicocontact heeft gehad maar geen symptomen heeft, zal getest worden.
 • Je kan enkel getest worden wanneer je een 16-cijferige code ontvangt per SMS of via je huisarts en wanneer je een afspraak hebt.
 • Een afspraak maken voor een test en je resultaten bekijken kan je via www.mijngezondheid.be
 • Moet je preventief in quarantaine? Een quarantaine-attest kan je nu ook online aanvragen via www.mijngezondheid.be.
 • Heb jij de corona app al geïnstalleerd? De app waarschuwt je wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus.

Info: www.info-coronavirus.be/nl/testen

 

19/11/2020

Wegwijs naar steun voor getroffen ondernemers door coronacrisis

Voor heel wat ondernemers is steun noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op hun zaak te overleven. Daarom voorzien de overheid en andere instanties een steunpakket om hen een hart onder de riem te steken.

Zo vervangt Het Vlaams Beschermingsmechanisme dit najaar de corona-hinderpremie van het voorjaar.

Een overzicht van de voornaamste Vlaamse steunmaatregelen vind je hier.

 

13/11/2020

Overlegcomité bespreekt epidemiologische situatie en houdt bestaande maatregelen aan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de epidemiologische situatie besproken. Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig en heeft het Overlegcomité beslist de bestaande maatregelen aan te houden.

Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat ons land zich nog steeds in een sanitaire noodtoestand bevindt.

Hoewel het aantal besmettingen licht daalt, blijft het virus met een 14-daagse cumulatieve incidentie van 1.232 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per dag (cijfers 12 november) nog steeds wijdverspreid.

De situatie in de ziekenhuizen geeft een gemengd beeld. Terwijl het aantal nieuwe ziekenhuisopnames net als het totaal aantal opgenomen patiënten licht daalt, bevindt het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg zich sinds vorige week op een plateau. Het aantal overlijdens door COVID-19 gaat nog steeds in stijgende lijn met gemiddeld 200 overlijdens per dag tijdens de voorbije week. Extrapolaties op het vlak van de incidentie en ziekenhuisopnames wijzen erop dat binnen 14 dagen nog steeds alle provincies zich in COVID-alarmfase 4 zullen bevinden.

Gezien de heropening van de scholen op maandag 16 november, blijft extreme voorzichtigheid geboden en heeft het Overlegcomité beslist dat de huidige maatregelen blijven aangehouden.

Een volgend Overlegcomité is gepland voor vrijdag 27 november.

 

9/11/2020

Verbod op kerstmarkten, winterdorpen, gelegenheidsschaatsbanen en evenementen in provincie Antwerpen tot en met 31/01/2021

Gouverneur Berx heeft vandaag aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 uitgevaardigd. 

Kerstmarkten, winterdorpen, in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen en vergelijkbare installaties en/of evenementen (alle evenementen, van welke aard dan ook) worden voor het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verboden tot en met 31 januari 2021.

De politieverordening van 9 november 2020 van de gouverneur vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

3/11/2020

Verbod op alle indoor sport- en dansactiviteiten (ook voor -13 jarigen) tot en met zondag 15 november

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 30 oktober in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Het lokaal bestuur is gemachtigd om bijkomende maatregelen te nemen, strenger dan de nationale of provinciale maatregelen, indien de epidemiologische toestand dit vereist. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 november de actuele toestand besproken en heeft eenduidig beslist voor een verbod op alle indoor sport- en dansactiviteiten (ook voor -13 jarigen) op het ganse grondgebied van de gemeente Oud-Turnhout tot en met zondag 15 november 2020.

Het burgemeesterbesluit vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

1/11/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 1 november houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

Overzicht van winkels die open blijven

Het Ministerieel Besluit maakt duidelijk welke winkels open mogen blijven tijdens de lockdown:

  • Voedingswinkels, inclusief nachtwinkels
  • Winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apothekers
  • Krantenwinkels en boekhandels
  • Tankstations en brandstofleveranciers
  • Telecomwinkels (op afspraak en níét als ze alleen accessoires verkopen)
  • Winkels die medische hulpmiddelen verkopen
  • Doe-het-zelfzaken die vooral gereedschap en bouwmaterialen verkopen
  • Tuincentra, kwekerijen, bloemisten en plantenwinkels
  • Detailhandels die stoffen en brei- en naaigerief verkopen
  • Groothandels voor professionals (maar dan echt alléén voor professionals)
  • Gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen
  • Gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen
  • Winkels voor schrijf- en papierwaren

Er wordt individueel gewinkeld of met maximaal één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt. Een volwassene mag de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.

Ook zelfstandige dienstverleners zoals notarissen, syndici en advocaten mogen blijven werken. Garages en fietsenwinkels mogen openblijven voor pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten.

 

30/10/2020

Overlegcomité voert een verstrengde lockdown in

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist om een verstrengde lockdown in te voeren. Dit heeft maar één doel: ervoor zorgen dat onze gezondheidszorg niet instort. De maatregelen gaan van kracht vanaf maandag 2 november en gelden tot en met zondag 13 december 2020. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Een overzicht van de maatregelen: 

1.    Sociaal leven

   • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
   • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
   • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
   • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
   • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
   • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2.    Economisch leven

   • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
   • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
   • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
   • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
   • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
   • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
   • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
   • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
   • Dierenparken sluiten.

3.    Scholen

   • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
   • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
   • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
     • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
     • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
   • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
   • Geen fysieke teambuildings
 
Meer weten? www.info-coronavirus.be  
 
Heb je vragen? De infolijn 0800 14 689 is heel het weekend open van 9-17 uur.
 

Wanneer moet je je laten testen? Wanneer moet je in thuisquarantaine?

De nieuwe teststrategie en stijgende coronacijfers doen bij heel wat mensen vragen rijzen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft daarom een duidelijk overzicht uitgewerkt.

Info: www.info-coronavirus.be/nl/testen

 

29/10/2020

Verstrengde maatregelen in werking getreden

De verstrengde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus gingen om middernacht in. De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown. Er wordt gevraagd om je sociale contacten tot het absolute minimum te beperken.

Maatregelen en info vind je op www.info-coronavirus.be/nl/news/mb-2810.

Impact op het vrijetijdsleven in Oud-Turnhout

Deze strenge maatregelen hebben natuurlijk ook een impact op Oud-Turnhout. Heel wat vrijetijdsgebouwen moeten minstens tot 19 november sluiten en veel vrijetijdsactiviteiten mogen niet meer doorgaan. Hieronder een overzicht. 

Activiteiten in kader van het leerplichtenonderwijs en waarvoor het protocol onderwijs van toepassing is, kunnen vooralsnog wel plaatsvinden.

CULTUUR & VRIJE TIJD -> sluiting De Djoelen en De Heischuur, tentoonstellingsruimte in Hofke van Chantraine

 • Alle cultuurhuizen (en dus ook gemeenschapscentra De Heischuur en De Djoelen, tentoonstellingsruimte in Hofke van Chantraine) moeten sluiten, behalve de bibliotheken die wel open blijven.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Het Infokantoor Toerisme in het Hofke van Chantraine blijft open, maar werkt op afspraak. De contactgegevens en openingsuren vind je hier

JEUGD

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, activiteiten voor kinderen onder 12 jaar mogen nog wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Grabbelpas:
   • voor kleuters en 6-9 jarigen gaat door, uiteraard aangepast aan de huidige maatregelen
   • de activiteiten voor tieners op dinsdag 3/11 en donderdag 5/11 worden geannuleerd

SPORT (ook dans, yoga, ...) -> sluiting sporthal De Hoogt

Sporthal De Hoogt is gesloten, met uitzondering van schoolsport, sportkampen en sportstages (tot 13 jaar). Voor praktische informatie in verband met sportkampen, kan je de organisatie contacteren.

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar). 
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
   • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
   • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5 m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor Kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!).
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Info

 

Zorg voor licht

Zet een lichtje aan je raam en maak deze moeilijke coronatijd wat 'lichter'. 🌟💡

Het coronavirus en de winterperiode zorgen ervoor dat heel wat mensen het moeilijk hebben. We kunnen allemaal meer licht gebruiken. Letterlijk en figuurlijk. 

Plaats een licht aan je raam als teken van solidariteit met elkaar. Tijdens een deugddoende wandeling kan je dan de lichtjessfeer voelen. De actie is ook bedoeld voor iedereen die getroffen is door het coronavirus, hoe dan ook.

 

28/10/2020

UPDATE - 15.30 uur: Nieuwe verstrengde coronamaatregelen gaan al in vanaf middernacht

De Eerste Minister en de Minister-Presidenten hebben vandaag overleg gepleegd om de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bespreken. Op basis van dit overleg werkte de Minister van Binnenlandse Zaken een zo eenduidig mogelijk juridisch kader uit.

Er werd beslist om te werken met de publicatie van een Ministerieel Besluit dat alle maatregelen voor het hele Belgische grondgebied maximaal moet stroomlijnen.

Gezien de ernst van de situatie waarbij elk uur en elke dag telt, werd ook besloten om de maatregelen vanaf middernacht met onmiddellijk ingang in werking te laten treden.

Info

www.info-coronavirus.be/nl/news/mb-2810

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 28 oktober houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').


14.45 uur: Oproep: 'wacht niet tot vrijdag om de maatregelen op te volgen'

De nieuwe maatregelen van de Vlaamse overheid om de coronagolf in te dijken, gaan officieel in op vrijdag 30 oktober om 18 uur.

Wij roepen echter inwoners én verenigingen op om niet te wachten tot vrijdag. Volg alle maatregelen vandaag al op en beperk je sociale contacten tot een minimum. Neem je verantwoordelijkheid vanaf vandaag! 🧡🧡🧡

Elke dag wachten is er immers één te veel. Hoe sneller de maatregelen impact kunnen hebben op het aantal besmettingen, hoe sneller ziekenhuisopnames en overlijdens zullen dalen.

Zorg voor jezelf én voor elkaar. Samen kunnen we dit!

 

27/10/2020

Nieuwe maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De situatie is te ernstig. De maatregelen zouden ingaan vanaf vrijdag 30 oktober om 18 uur, maar dit werd vervroegd naar woensdag 29 oktober.

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

 • Economie
  • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
  • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
  • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
  • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.
 • Handhaving
  • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
  • De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
  • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.
 • Sport
  • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).
  • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar). 
  • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
    • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
    • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5 m
  • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Jeugd
  • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
  • Overnachtingen kunnen niet meer.
  • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Cultuur en vrije tijd
  • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
  • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
  • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Onderwijs
  • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
  • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
  • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.
 • Zorg
  • bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.
 • Begrafenissen, huwelijken en erediensten
  • er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

Info

www.vlaanderen.be/corona

 

23/10/2020

COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars. 
 3. Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 4. Jeugdwerk: Buitenactiviteiten worden verplicht voor jongeren die ouder zijn dan 12 jaar. Iedereen moet ook een mondmasker dragen. Overnachtingen zijn niet meer mogelijk, een uitzondering geldt voor jongeren onder de 12 jaar.
 5. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 6. Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 7. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 8. Telewerk blijft de regel.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Ter herinnering de algemene regels voor alarmniveau 4 die op maandag 19 oktober van kracht gingen:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants zijn gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, met evaluatie na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 en 5 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

Info: www.info-coronavirus.be

 

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 23 oktober houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

22/10/2020

Mondmaskers verplicht op begraafplaatsen

Om een bezoek aan de begraafplaatsen rond de Allerheiligenperiode veilig te laten verlopen, is het dragen van een mondmasker op de kerkhoven verplicht. Er hangen infobordjes ter herinnering.

Met Allerheiligen gaan veel mensen naar het kerkhof en ook in de aanloop ernaar, om de graven schoon te maken. Vaak kom je er een bekende tegen en dan blijf je staan om een babbeltje te doen. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, is het dragen van een mondmasker verplicht.

 

21/10/2020

Politieverordening van gouverneur Berx voor provincie Antwerpen

Gouverneur Cathy Berx heeft een nieuwe politieverordening uitgevaardigd betreffende aanvullende maatregen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19, ter vervanging van de politieverordening van 2 oktober 2020.

De politieverordening vind je hier.

 

19/10/2020

Dienstencentrum Eigenaard gesloten tot en met 19 november

Lokaal Dienstencentrum Eigenaard is gesloten tot en met 19 november omwille van de coronamaatregelen. Zowel het dorpsrestaurant als de cafetaria zijn gesloten. Geplande activiteiten gaan ook niet door.

Het kapsalon en het wassalon blijven wel open. Een mondmasker is verplicht. Het wassalon is open van 8.30 tot 12 uur. Was- en droogjetons kunnen met bancontact gekocht worden aan het onthaal.

Heb je nood aan een maaltijd aan huis of heb je hulp nodig (boodschappenhulp, telefoontje, ...), dan kan je Eigenaard bereiken op 014 46 22 44. Samen voor elkaar!

Het burgemeesterbesluit vind je hier.

 

18/10/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 18 oktober houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

16/10/2020

COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land heeft vandaag vergaderd en beslist om de coronamaatregelen te verstrengen vanaf maandag 19 oktober.

Een overzicht:

 • De horeca (cafés en restaurants) moet vanaf maandag voor vier weken sluiten. Er komt een evaluatie na 14 dagen. Restaurants kunnen wel nog afhaalgerechten meegeven, tot 22 uur 's avonds.
 • Er geldt in het hele land een avondklok van middernacht tot 5 uur 's ochtends. Je mag in dat tijdslot wel nog buitenkomen voor dringende medische redenen of als het niet anders lukt voor je werk.
 • Vanaf 20 uur 's avonds is er een verbod op verkoop van alcohol.
 • Sociale contacten worden ingeperkt. Elke individu mag nog maximaal één nauw (knuffel)contact hebben, buiten je huishouden. Thuis mag je nog vier mensen ontvangen, met afstandsregels. Dat moeten twee weken lang dezelfde mensen zijn.
 • Telewerken wordt de regel, maar bedrijven moeten kunnen blijven draaien. Wie niet kan telewerken, moet in de ‘meest veilige omstandigheden’ kunnen werken.
 • Kerstmarkten en rommelmarkten worden tijdelijk verboden; markten met voedsel en kleine kermissen mogen wel nog.
 • Koffies bij een begrafenis worden beperkt tot 40 aanwezigen.
 • De protocollen voor cultuur- en sportevenementen worden herbekeken tegen einde volgende week. Meer info volgt later. Activiteiten waar geen protocol voor bestaat worden onmiddellijk beperkt tot 40 aanwezigen.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Info

 • www.info-coronavirus.be
 • Heb je een dringende vraag over deze maatregelen? Dit weekend is het algemene corona-infonummer 0800 14 689 operationeel op zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur.

 

13/10/2020

Aanpassing kleurcodes voor sportsector en jeugdwerk

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet bewaard kan worden, tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets.

Verder gelden volgende maatregelen:

 • Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.
 • Fitness en trainingen waar die veiligheidsafstand wel gerespecteerd kan worden, mogen nog doorgaan. 
 • Kantines mogen voorlopig openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels als in de horeca volgen. Dat betekent dat mensen enkel mogen zitten, dat er maximum 4 personen aan een tafel mogen zitten en dat ook hier de afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt. 
 • Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Voor meer toeschouwers is een speciale toelating nodig na goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM).
 • Sportkampen in de herfstvakantie kunnen doorgaan, in kleine groepen en volgens dezelfde protocollen als de jeugdkampen. 

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd.

Meer informatie over de kleurencodes voor sport.

Ook code oranje voor het jeugdwerk

Vanaf 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje. Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de zomer doorgetrokken. In kleurcode oranje verkleint de bubbel voor +12-jarigen bij binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens die activiteiten verplicht. Voor buitenactiviteiten blijft een bubbel van 50 mogelijk en moet geen mondmasker gedragen worden.

Bekijk alle richtlijnen voor de kleurcode oranje in het jeugdwerk op de website van De Ambrassade.

 

11/10/2020

Update voor Oud-Turnhout

We merken dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Oud-Turnhout en ook in de Oud-Turnhoutse scholen toeneemt.

Een kleuterjuf in Basisschool Zwaneven heeft positief getest op het coronavirus. Daarom wordt de kleuterschool in deze school preventief een week gesloten.

 • Alle kleuterleidsters en kleuters van de klas in kwestie worden als hoogrisicocontact beschouwd en moeten 7 dagen in quarantaine. Dit betekent dat de kleuterschool in Basisschool Zwaneven moet sluiten; er is onvoldoende personeel om een veilige opvang te organiseren.
 • Ouders en schoolpersoneel werden verwittigd.

Wees extra waakzaam

We dringen er sterk op aan om de nodige maatregelen te treffen als er zich symptomen zouden voordoen bij iemand in je gezin. Stuur je kind(eren) in geen geval met Covid-19-symptomen naar school. Hou hen preventief thuis en raadpleeg je huisarts.

Ter herinnering: mondmasker verplicht in schoolomgeving

Sinds 1 oktober is het verplicht om een mondmasker te dragen in schoolomgevingen in de provincie Antwerpen. De maatregel is van kracht binnen een straal van 200 meter rond in- en uitgangen van scholen als leerlingen toekomen of de school verlaten. De maatregel geldt zowel voor kleuter-, lager-, hoger-, universitair en volwassenonderwijs.

Draag dus een mondmasker waar dit verplicht is. Doe het voor jezelf en voor de anderen. Dit wordt extra gecontroleerd.

 

9/10/2020

Politiebesluit seizoenarbeid

Gouverneur Berx heeft vandaag een nieuw politiebesluit opgemaakt met betrekking tot de inzet van seizoenarbeiders. Het besluit vind je hier.

Het besluit betreft een verlenging van het oude politiebesluit, dat afliep op 30/09.

 

8/10/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 8 oktober vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit wijzigt het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020.

Burgemeesterbesluit ivm aanvullende lokale maatregelen

De burgemeester neemt volgende aanvullende maatregelen voor Oud-Turnhout:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor bezoekers op de terreinen van het containerpark, op parkings van grootwarenhuizen en in wachtrijen van winkels. Deze verplichting geldt vanaf 12 jaar. De maatregelen zijn van kracht voor onbepaalde duur en dit op gans het grondgebied van Oud-Turnhout.
 • Het aantal personen aan tafel in het dorpsrestaurant van lokaal dienstencentrum Eigenaard wordt beperkt tot 4.

Onderaan bij downloads vind je het burgemeesterbesluit.

 

6/10/2020

Strengere coronamaatregelen vanaf vrijdag 9 oktober

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan 1,5 meter zonder mondmasker
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen (exclusief gezin), met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

Meer info vind je op www.info-coronavirus.be

 

2/10/2020

Impactonderzoek corona voor ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers

De huidige coronacrisis heeft een impact op het leven en werken van iedereen. Wij proberen jou als ondernemer, zelfstandige of vrije beroeper zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Hoe heb je de ondersteuning vanuit ons als gemeentebestuur tijdens de coronacrisis ervaren? Wat doen we goed? Wat kan er beter? Wat is de impact vandaag van corona op jouw onderneming? Welke verwachtingen heb je over de toekomst?

We vragen daarom aan alle lokale ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners om de enquête in te vullen via https://vlaanderen.impactcorona.be/1710. Deze enquête is volledig anoniem en neemt zo'n tien minuten van jouw tijd in beslag. De bevraging kan tot 18 oktober 2020 ingevuld worden.

 

1/10/2020

Geen versoepeling van de mondneusmaskerplicht in provincie Antwerpen

Gouverneur Cathy Berx heeft beslist om de mondmaskerregeling in de provincie Antwerpen niet te versoepelen. De gouverneur verlengt met een politieverordening de mondmaskerplicht voor de provincie Antwerpen en breidt deze uit naar de schoolomgeving.

Het politiebesluit van gouverneur Berx herhaalt de maatregelen die nationaal van kracht waren voor wat betreft het dragen van mondneusmaskers. In provincie Antwerpen worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs.

De politieverordening vind je hier en deze geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.

 

30/09/2020

Lancering van de corona-app 'Coronalert'

Vanaf vandaag kan je de corona-app 'Coronalert' downloaden op je smartphone. Deze app moet de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk helpen vertragen.

De app kan:

 • je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem; je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
 • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Hoe werkt de app? Alle info vind je op www.coronalert.be

 

25/09/2020

Publicatie nieuw Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 25 september vind je hier (of onderaan bij 'downloads'). Dit besluit wijzigt het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020.

 

24/08/2020

Covid-19-toeslag voor gezinnen met inkomensverlies door corona - aanvragen tot en met 31 oktober

Heeft je gezin inkomensverlies geleden door de coronacrisis? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een covid-19-toeslag. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro per kind krijgen via de Vlaamse overheid. Tot en met 31 oktober kan je de toeslag aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket.

De toeslag is er voor gezinnen:

 • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
 • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
 • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

Er moet 1 maand inkomensdaling aangetoond kunnen worden. Bij de aanvraag moet bewijsstukken meegestuurd worden die het inkomensverlies aantonen. Dat kunnen bijvoorbeeld loonfiches zijn, attesten van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder.

Heb je nood aan extra informatie of hulp, contacteer dan de sociale dienst: 014 46 22 66 - socialedienst@oud-turnhout.be 

Info: www.groeipakket.be/COVID19

 

13/08/2020

Overheidscampagne ‘11miljoenredenen.be’ om zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden

Met de nieuwe campagne '11miljoenredenen.be' wil de federale overheid alle Belgen extra aanmoedigen om de zes gouden regels tegen corona te blijven volhouden.

Elke Belg heeft namelijk minstens één goede reden om de zes gouden regels tegen corona te blijven volgen. De campagne nodigt iedereen dan ook uit om zijn of haar persoonlijke reden te delen via 11miljoenredenen.be als antwoord op de vraag: ‘Waarom leef jij de regels na?’

Het is noodzakelijk dat we allen de zes gouden regels blijven volgen zodat we de groeicurve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen doorbreken, levens redden en daarna opnieuw van onze sociale contacten kunnen genieten.

Naast het dragen van een mondneusmasker als bijkomende bescherming, zijn dit zes gouden regels tegen corona:

 1. Respecteer de hygiëneregels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1,5 m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

Doe mee en deel jouw persoonlijke reden:

 • Surf naar 11miljoenredenen.be
 • Deel jouw persoonlijke reden om de zes gouden regels vol te houden
 • Blijf ze volhouden en deel jouw reden met vrienden en familie via sociale media
 

1/07/2020

COVID Event Risk Model verplicht vanaf 1 juli 2020

Als je vanaf 1 juli 2020 een evenement wil organiseren, dan ben je verplicht om eerst het COVID Event Risk Model te doorlopen. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn evenement is.

?Op de website www.covideventriskmodel.be vul je een vragenlijst in, waarna jouw activiteit of evenement een rood, oranje of groen risicolabel krijgt. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen:

 • rood label: het evenement kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • oranje label: er wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • groen label: het evenement wordt als voldoende COVID-veilig beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Als je evenement een groen label krijgt, kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente: www.oud-turnhout.be/melding-evenement. Het bewijs van groen label moet samen met deze aanvraag worden ingediend.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een evenement moet er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden.

 

15/05/2020

Info en affiches voor handelaars

Info en affiches vind je hier: www.oud-turnhout.be/affiches

 

Coronavirus: information in other languages

 

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60 GSM +32(0)472 08 64 72
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur