www.oud-turnhout.be/corona

Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, breng hen dan op de hoogte van onderstaande informatie. Dankjewel!

Info en links

Vragen of info over corona?
Lokale info of vragen over corona?
Website met informatie over vaccinatiecampagne in onze regio
 

Laatste nieuws

 

6/09/2021

Covid safe Ticket: hoe werkt dit?

Meer info lees je hier: www.oud-turnhout.be/nieuwsdetail/2142/

 

25/08/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

28/07/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 27 juli 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 19 juli 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden gefaseerd in werking. Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing tot en met 30 september 2021.

 

8/07/2021

Vrije inloopmomenten voor wie 18+ is en nog niet gevaccineerd is

Ben je 18+ en ben je nog niet gevaccineerd? ELZ Kempenland organiseert vrije inloopdagen met het Johnson & Johnson-vaccin:

 • dinsdag 13 juli van 13 tot 15 uur
 • dinsdag 20 juli van 11 tot 16 uur
 • zaterdag 7 augustus van 10 tot 13 uur

De voorwaarden:

 • Zolang de voorraad strekt.
 • Gevaccineerd met 1 prik.
 • Eerste afspraak voor vaccinatie met Pfizer of AstraZeneca en wil je toch liever het J&J-vaccin? Loop dan ook binnen.
 • Een tweede prik kan je niet vervangen door een ander vaccin.

Noteer het in je agenda en bedankt alvast om je te laten vaccineren.

Info

Vragen over vaccinatie: www.watwat.be/vaccin  of www.laatjevaccineren.be

Hoe geraak je in het vaccinatiecentrum: https://bit.ly/3AGAoic 

 

7/07/2021

Vaccinatie 12-15-jarigen

Tijdens de volgende vaccinatieronde is het aan de 12- tot 15-jarige kinderen. Dat heeft de Federale Overheid dinsdag beslist. Men maakt die keuze om de algemene vaccinatiegraad te verhogen, de groepsimmuniteit na te streven en zo een betere bescherming te bieden aan kwetsbare groepen (ook zij die al gevaccineerd zijn maar nog risico lopen).

In Vlaanderen worden de komende weken alle 12- tot 15-jarigen dan ook uitgenodigd voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum van hun regio. De eerste vaccinaties worden wellicht al toegediend in de week van 19 juli.

Het verschil met de +16-jarigen is dat deze groep toestemming nodig heeft van een ouder. Ze kunnen die geven door hun kind te begeleiden in het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Kinderen die niet kunnen ingaan op deze eerste uitnodiging, bijvoorbeeld wegens vakantieplannen, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen.

 

25/06/2021

Heb je een PCR-test nodig?


1. PCR test in geval van ziekte/contact tracing

Je neemt eerst contact op met je huisarts die je een testcode bezorgt zodat je je kan laten testen in een testcentrum naar keuze.

Let wel: sommige testcentra werken op afspraak. Je maakt een afspraak in één van deze testcentra via de knop “Afspraak maken voor een test met activatiecode” op www.mijngezondheid.be. Lukt het je niet om online een afspraak in te plannen, vraag dan het secretariaat van je huisarts om dit voor jou te doen.

2. PCR omwille van vakantie

Vanaf 28 juni kan je zelf online een testcode genereren via de website mijngezondheid.be. De testcode blijft 10 dagen geldig. Iedere inwoner krijgt 2 gratis PCR-testen als je voldoet aan de voorwaarden.

Hoe je je moet aanmelden, lees je in volgende handleiding: stappenplan afspraak maken via mijngezondheid.be

Bij het genereren van de testcode dien je reeds aan te geven in welk testcentrum je je zal laten testen. Een overzicht van de verschillende testcentra in de regio Turnhout vind je hier: overzicht testcentra regio Turnhout

Sommige werken op afspraak. Je hebt de keuze tussen:

 • Teststraat Campus Blairon -> afspraak maken via www.mijngezondheid.be
 • AZ Turnhout -> afspraak maken via www.azturnhout.be 
 • Centrum Medische Analyse -> afspraak maken via www.cma.be
 • Lokaal testcentrum Weelde / Arendonk / Hoogstraten:
   • Het testcentrum van Weelde Depot is vanaf 28 juni op weekdagen open van 16 tot 18 uur en tijdens het weekend van 11 tot 13 uur. Je kan hier zonder afspraak terecht.
   • Het testcentrum van Arendonk (Madritten 3) is op afspraak geopend. Je maakt een afspraak via testarendonk@mc-a.be.
   • Het testcentrum van Hoogstraten is vrij toegankelijk en is geopend op werkdagen van 14.00 tot 15.00 uur en in het weekend van 10 tot 12 uur.

Hou rekening met een 24 tot 48 uur alvorens je het testresultaat ontvangt.

Meer info

Alle info over het digitaal coronacertificaat en de bijhorende app vind je op www.covidsafe.be.

Alle reisadviezen per land vind je op diplomatie.belgium.be.

 

24/06/2021

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 24 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de tweede fase van het zomerplan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op enkele uitzonderingen na treden de maatregelen in werking op 27 juni 2021. Tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 werd beslist om de tweede fase van het zomerplan te activeren. De beslissingen werden vertaald in een ministerieel besluit.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2021. De epidemiologische situatie wordt echter permanent en nauwgezet opgevolgd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de maatregelen verder zullen worden aangepast in de komende periode. Een volgend Overlegcomité daartoe is alvast gepland op 16 juli 2021.

 

23/06/2021

PCR-testen na 1 juli 2021

De meeste Europese landen vragen een geldige negatieve PCR-test voor iemand het land binnen mag. (Opgelet: per land gelden mogelijk andere voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de website van de FOD Buitenlandse Zaken.) 

 • Vanaf 28 juni kan iedereen zelf een code aanmaken voor een test via de personal health viewer op mijngezondheid.be. Met die code kan een burger vervolgens een afspraak worden gemaakt in een testcentrum. Ook voor kinderen die op hetzelfde adres wonen kunnen ouders op die manier een code aanmaken. 
 • De afnamepunten zijn online terug te vinden, zowel van de reguliere test- en triagecentra als van andere plaatsen zoals ziekenhuizen of labo’s waar mensen terecht kunnen voor een PCR-test.  
 • De resultaten van de analyse zijn voor de burger ook beschikbaar mijngezondheid.be
 • Testen om een vertrek op reis mogelijk te maken zijn betalend en dus ten laste van de reiziger. Testen bij een terugkeer uit een rode zone blijven terugbetaald. De burger krijgt een activatiecode na het invullen van een Passenger Location Form. 

Vanaf 1 juli kan iedere Belg die nog niet (volledig) gevaccineerd is 2 keer een gratis test laten afnemen. De speciale code (10 dagen geldig) kan aangevraagd worden via de personal health viewer op mijngezondheid.be. Die code dient om een afspraak te maken in een testcentrum.

 

18/06/2021

Overlegcomité - Vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren.

Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald.

Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

 1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.
 2. Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.
 3. Horeca:
  • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
  • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
  • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
  • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
  • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.
 4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.
 5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.
 6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.
 7. Toegelaten capaciteit evenementen:
  • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
  • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.
 8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.
 9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

 

17/06/2021

Vaccineren en op reis gaan: even alles op een rijtje

Digitaal Coronacertificaat

Vanaf 1 juli kan je vrij en veilig reizen binnen de Europese Unie op basis van het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat wordt vanaf 1 juli in alle EU-landen gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld. Het coronacertificaat kan je terugvinden via www.covidsafe.be. Een vaccinatiecertificaat is beschikbaar de ochtend nadat de vaccinatiecentra de gegevens hebben ingevoerd in de databank van Vaccinnet. Wanneer zij die gegevens invoeren, ligt niet vast. Meestal is dat nog de dag van de vaccinatie zelf, soms enkele dagen later. Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig, te tellen vanaf de dag van de vaccinatie.

Sommige EU-lidstaten zullen een bewijs van volledige vaccinatie vragen van reizigers. In België ben je volledig gevaccineerd na het ontvangen van de laatste dosis van je vaccin. Bij de meeste vaccins is dat de tweede dosis. Sommige vaccins bestaan uit slechts één dosis.

Het is niet mogelijk om via het vaccinatiecentrum of je gemeente een vaccinatiebewijs te verkrijgen. Ook het kaartje dat je krijgt bij het vaccinatiecentrum, geldt niet als bewijs van vaccinatie.

PCR-test en op reis gaan

Vertrek je naar het buitenland, neem dan vooraf een kijkje op diplomatie.belgium.be. Per land kunnen de adviezen anders zijn. Tot 1 juli zal je een negatieve PCR test moeten kunnen voorleggen, ook al ben je volledig gevaccineerd. Je neemt hiervoor het best contact op met je huisarts die je zal doorverwijzen naar het testcentrum.

Twee gratis PCR-testen vanaf 1 juli

Heb je nog niet de kans gehad om je (volledig) te laten vaccineren, dan krijg je vanaf 1 juli 2 PCR-testen gratis.

Vanaf 28 juni kan je daarvoor een gratis testcode aanmaken op www.mijngezondheid.be. Die testcode blijft 10 dagen geldig. De test kan je laten afnemen in een testcentrum in je buurt. Let op! Deze code kan niet door de huisarts aangemaakt worden.

Als je geen recht hebt op een gratis test (bijvoorbeeld omdat je je vaccin geweigerd hebt) of als je al 2 gratis PCR-testen gehad hebt, kan je op www.mijngezondheid.be ook een testcode aanvragen voor een betalende PCR-test. Die code blijft 30 dagen geldig.

Inhaalvaccinatie

Heb je er alles aan gedaan om je tweede afspraak voor vaccinatie na te komen, maar geraak je er écht niet? Dan kan je binnenkort een inhaalvaccinatie krijgen, nadat iedereen van de volwassen bevolking is uitgenodigd geweest. Hoe en wanneer dit zal plaatsvinden, wordt momenteel volop uitgewerkt door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uiteraard hopen we natuurlijk dat je je vaccinatie laat voorgaan op je vakantie.

Info

 

16/06/2021

Lancering COVID-certificaat 

Wie op reis wil binnen de EU kan vanaf vandaag een coronacertificaat aanvragen. Met dat certificaat kan je makkelijker reizen en het geeft aan of je 1 of 2 keer gevaccineerd werd, de laatste 72 uur een negatieve coronatest aflegde of de ziekte de voorbije 6 maanden doormaakte.

Je kan die certificaten opvragen via de CovidSafe-app die vandaag werd voorgesteld en beschikbaar is voor Apple en Android smartphones.

Installeer de app en log in met Itsme. Een certificaat aanvragen voor je kind (ouder dan 6) doe je via www.mijngezondheid.be.

Let op: omdat nog niet alle landen de informatie uit het certificaat kunnen verwerken kan je er pas vanaf 1 juli officieel gebruik van maken. Tot die datum blijven alle regels rond testing en quarantaine onveranderd!

Meer informatie vind je hier:

 

11/06/2021

Opheffing provinciaal besluit mondmaskerplicht

Gouverneur Cathy Berx heeft beslist om de provinciale politieverordening m.b.t. de mondmaskerplicht op te heffen vanaf vandaag, vrijdag 11 juni 2021. De verplichting om een mondmasker te dragen, valt dus bijvoorbeeld weg in de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en in de omgeving van scholen. 

Het dragen van een mondmasker blijft wel nog verplicht op de plaatsen vastgelegd door het ministerieel besluit. Concreet moet iedereen vanaf 12 jaar dus nog steeds verplicht een mondmasker dragen op volgende plaatsen:

 • in winkels, winkelcentra, markten en elke private of publieke druk bezochte plaats;
 • op het openbaar vervoer;
 • in horecazaken (behalve wanneer je aan je eigen tafel zit);
 • bij burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies;
 • in bibliotheken, musea, conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, congressen en handelsbeurzen;
 • tijdens sportwedstrijden en -trainingen:
  • als toeschouwer of medewerker: voor, tijdens en na de wedstrijd of training
  • als sporter: voor en na de wedstrijd of training.
 

Enkele weetjes over vaccinaties

Wist je dat …

 • Het ontbreken van een e-ticket geen probleem is wanneer je je aan wil melden voor je eerste of tweede vaccinatiemoment? Je kan dit namelijk gewoon met je identiteitskaart doen.
 • Een vaccinatiecode 1 maand geldig blijft? Zo kan je dus zelf gemakkelijk je agenda beheren.
 • Je de datum voor je tweede prik best meteen checkt vooraleer je je eerste vaccinatiemoment inplant? Reken eerst uit of je 5 weken na je eerste prik beschikbaar bent voor je tweede prik. Zodra je eerste vaccinatiemoment online wordt bevestigd, is het moeilijk deze te annuleren of te wijzigen.

Toch nog vragen over de vaccinatiecampagne? Neem dan een kijkje op www.elzkempenland.be.

 

7/06/2021

Eerstelijnszone Kempenland stapt voor reservelijst over naar QVAX

ELZ Kempenland stapt vanaf maandag 7 juni over van de lokale reservelijst naar de QVAX-reservelijst, voor het verdere verloop van de vaccinatiecampagne. Dit gebeurt omwille van enkele praktische redenen.

QVAX geeft de mogelijkheid om een grotere hoeveelheid personen sneller uit te nodigen. Op deze versnelling in de komende periode gaat de vaccinatiecampagne zeker moeten kunnen rekenen. De groepslijsten in de populatie geraken uitgeput en de lokale reservelijst vergt meer moeite om te onderhouden dan een reservelijst op QVAX. Hier zijn verschillende redenen voor.

QVAX is enerzijds een geautomatiseerd systeem. Indien je bent ingeschreven op de reservelijst van QVAX en wordt opgeroepen voor je vaccinatie, ontvang je onmiddellijk je vaccinatiecode. Een mogelijkheid die er niet is met de lokale reservelijst. Anderzijds behandelt QVAX de leeftijden van de ingeschreven personen ook steeds op chronologische volgorde, van oud naar jong.

We raden daarom iedereen die op de lokale reservelijst staat aan om zich opnieuw in te schrijven via QVAX. De reservelijst van ELZ Kempenland wordt afgesloten op vrijdag 11 juni.

Inschrijven op de QVAX reservelijst? Dat doe je via www.qvax.be.

 

4/06/2021

Overlegcomité: vrij en veilig reizen tijdens de zomer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

   • Terugkeer uit groene of oranje zone:
     • geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
   • Terugkeer uit rode zone:
     • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
     • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
   • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
     • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
     • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

2. Aankomst in België als niet-inwoner

   • Aankomst vanuit groene of oranje zone:
     • Geen verplichting tot test of quarantaine.
   • Aankomst vanuit rode zone:
     • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
     • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
   • Aankomst van buiten de Europese Unie:
     • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
   • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
     • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

3. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.

Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.
 

Publicatie Ministerieel Besluit

Het Ministerieel Besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vind je hier (of onderaan bij 'downloads').

 

11/05/2021

Overlegcomité beslist Zomerplan: in 4 stappen naar normaler leven

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.

Als het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, voorziet het Zomerplan vier belangrijke stappen.

Zomerplan

Een schematisch overzicht van het zomerplan vind je hier en lees je hieronder in detail.

Stap 1: vanaf 9 juni 2021

Indien 8 op 10 kwetsbare mensen (65-plussers en alle volwassenen met onderliggende aandoening) beschermd zijn met een richtdrempel van 500 bezette COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)
 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.
 • De horeca heropent binnen tussen 8 en 22 uur, tot 4 personen per tafel of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  Het sluitingsuur voor de horeca buiten gaat van 22 uur naar 23.30 uur. De tafelregels blijven behouden: 4 personen of één huisgezin per tafel en met 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
  De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren. Het Overlegcomité zal de regels vastleggen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
   • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit,[1] zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
   • Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.
 • Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.
 • Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats.
 • Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.
 • Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.
 • Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.
 • Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 2: vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.

 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
   • Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
   • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Stap 3: vanaf 30 juli 2021

Indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg

 • Evenementen (bvb. culturele, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
   • Binnen: tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
   • Buiten: tot 5.000 personen. Vanaf 13 augustus zijn massa-evenementen buiten toegelaten bij voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test.
 • Handelsbeurzen toegelaten, volgens regels andere bedrijven die goederen en diensten leveren.
 • Feesten en recepties tot 250 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 200 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

Stap 4: vanaf 1 september 2021

Indien 7 op 10 volwassenen gevaccineerd zijn, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg gehaald

 • Evenementen (culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
   • Binnen: nog te bepalen.
   • Buiten: nog te bepalen.

Massa-evenementen (zowel binnen als buiten) zijn toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.
Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: zonder beperkingen. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen zonder beperkingen.
 • Feesten en recepties zonder beperkingen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.
 • Markten, kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten en braderijen zonder beperkingen.

Het Ministerieel Besluit zal, samen met de desbetreffende sectorprotocollen, de minimale regels vastleggen.

 

Belang van ventilatie en vaccinatie

Dit breed Zomerplan kan enkel onverkort worden uitgerold, als we controle in onze ziekenhuizen, en vooral op intensieve zorgen behouden. Daarom is het opvolgen van de basisregels van groot belang. Zeker ook door goed te ventileren.

Samen met veilige afstand houden en het dragen van een mondmasker is ventileren de beste manier om gezond te blijven

Zet zoveel mogelijk de ramen open: thuis, op school, op het werk. Het is een kleine moeite, maar het redt mensenlevens.

Tot slot: laat je vaccineren. Meer mensen die beschermd zijn door vaccinatie, betekent minder zorgen en vooral meer vrijheid.

Info

www.info-coronavirus.be

 

8/03/2021

Ontvang de uitnodiging voor jouw coronavaccin via e-box

Wacht je vol spanning op de uitnodiging voor je eerste coronavaccin? Die ontvang je via de post of via e-box.

Hoe werkt dit precies?

 • Via je e-box kan je documenten van overheden elektronisch ontvangen. Zodra geweten is wanneer je aan de beurt komt voor jouw prik, kan je deze gegevens ook hier raadplegen.
 • Wil je e-box gebruiken? Surf dan naar www.myebox.be en koppel je gegevens. Duid aan dat je nieuwe meldingen via mail wil ontvangen en zodra je uitnodiging beschikbaar is, ontvang je een bericht in je mailbox.

Meer info over de e-box lees je via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

 

4/02/2021

Website met informatie over vaccinatiecampagne in onze regio

Vanaf vandaag kunnen inwoners van de 10 gemeenten uit Eerstelijnszone Kempenland informatie over de twee vaccinatiedorpen nalezen op www.elzkempenland.be. Deze website wordt continu voorzien van de laatste informatie en van een veelgestelde vragenlijst.

Samen met 10 gemeenten in onze regio werken we aan een gemeenschappelijke communicatie. Zo krijgen alle inwoners binnen de zone dezelfde informatie. Daarvoor werkten we samen een logo uit. Dit zal gebruikt worden door alle partijen die meewerken aan de vaccinatiecentra. Zo willen we de informatie over de vaccinatiecentra in Weelde en Turnhout duidelijk en helder brengen.

De lancering van een logo, website en veelgestelde vragenlijst is een eerste stap in de gemeenschappelijke communicatie van de 10 besturen. De gemeenschappelijke stijl zal ook opduiken in de communicatiekanalen van die besturen, apothekers, thuisverplegers, artsen … Telkens met de bedoeling inwoners toe te leiden naar dezelfde informatie. Een callcenter wordt midden februari geactiveerd. Hier kunnen inwoners terecht met hun lokale vragen over o.a. inplannen en herplannen van afspraken, mobiliteit, thuisvaccinatie.

De 10 besturen die tot Eerstelijnszone Kempenland behoren zijn: Baarle-Hertog, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout en Turnhout.

Info

Meer informatie over de vaccinatiecampagne in onze regio vind je op www.elzkempenland.be.

 

30/09/2020

Lancering van de corona-app 'Coronalert'

Vanaf vandaag kan je de corona-app 'Coronalert' downloaden op je smartphone. Deze app moet de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk helpen vertragen.

De app kan:

 • je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem; je weet dus niet met wie, waar en wanneer.
 • je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
 • andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Hoe werkt de app? Alle info vind je op www.coronalert.be

 

1/07/2020

COVID Event Risk Model verplicht vanaf 1 juli 2020

Als je vanaf 1 juli 2020 een evenement wil organiseren, dan ben je verplicht om eerst het COVID Event Risk Model te doorlopen. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn evenement is.

?Op de website www.covideventriskmodel.be vul je een vragenlijst in, waarna jouw activiteit of evenement een rood, oranje of groen risicolabel krijgt. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen:

 • rood label: het evenement kan een groot risico vormen voor verdere verspreiding van het virus.
 • oranje label: er wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
 • groen label: het evenement wordt als voldoende COVID-veilig beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Als je evenement een groen label krijgt, kan je een officiële aanvraag doen bij de gemeente: www.oud-turnhout.be/melding-evenement. Het bewijs van groen label moet samen met deze aanvraag worden ingediend.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een evenement moet er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden.

 

15/05/2020

Info en affiches voor handelaars

Info en affiches vind je hier: www.oud-turnhout.be/affiches

 

Coronavirus: information in other languages

 

Praktisch

Noodplanning

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.014 46 22 24 - GSM: 0486 28 18 75
noodplanning@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur