Budget 2019 en Meerjarenplan 2019-2021

Elk jaar maakt het gemeentebestuur een budget op waarin een raming wordt gemaakt van alle uitgaven en ontvangsten voor de projecten die ze het volgende jaar wil realiseren. Het bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

Het budget moet ook passen in het meerjarenplan dat de gemeente moet opmaken. Het meerjarenplan tekent een visie uit en legt beleidsprioriteiten vast waarop het bestuur zich tijdens de legislatuur wil focussen. De gemeenteraad kan het meerjarenplan jaarlijks bijsturen aan de actuele toestand en allicht ook omwille van nieuwe noden.

De volledige beleidsrapporten van onze gemeente, OCMW of AGB, evenals deze van alle lokalen besturen in Vlaanderen, kan u via deze link raadplegen: lokaalbestuur.vlaanderen.be/beleidsrapporten

Hieronder vind je:

  • de budgetwijziging 1 van 2019 van de gemeente - gepubliceerd op de website op 01/07/2019

Praktisch

Financiën

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 04
financien@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.