Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Deze raad tekent het sociale beleid van de gemeente uit en kan beslissen over alles waarvoor het OCMW bevoegd is.

De raad bestaat uit de leden van de gemeenteraad en vergadert op dezelfde data als de gemeenteraad. Op 3 januari 2019 werd de nieuwe raad geïnstalleerd. De ambtsperiode loopt gelijk met die van de gemeenteraad, van 2019 tot en met 2024.

De algemeen directeur heeft de administratieve leiding over de diensten.

Hier vind je de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hier vind je de agenda’s en besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Audioverslag raad voor maatschappelijk welzijn

Vanaf nu kan je de raad voor maatschappelijk welzijn (her)beluisteren. De audioverslagen vind je hier: audioverslag. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel bepaalde punten selecteren aan de hand van de agenda.