Verslagen en bekendmakingen

Het decreet lokaal bestuur benadrukt een actieve openbaarheid van het lokaal bestuur. Vanaf 1 januari 2019 geldt er een verplichting om een aantal bekendmakingen beschikbaar te stellen op de gemeentelijke website.

 

VERSLAGEN

tot 10/06/2019

VERSLAGEN

vanaf 11/06/2019

BEKENDMAKINGEN

Gemeenteraad
 
 
 
             Raadpleegomgeving
      
Openbare onderzoeken
College van burgemeester en schepenen
Bekendmakingen van beslissingen
Burgemeester
 
Raad voor maatschappelijk welzijn
 
Vast bureau
 
Voorzitter vast bureau
Politieraad Politie Regio Turnhout
Raad van bestuur AGB Oud-Turnhout
Zoneraad HVZ Taxandria

 

Voor inzage in de besluiten kan je contact opnemen met het gemeentesecretariaat via secretariaat@oud-turnhout.be of 014 46 22 01.

Op de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Praktisch

Communicatiedienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 06
communicatie@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag:   8.30 tot 12 uur
dinsdag:   8.30 tot 12 uur
13.30 tot 16.30 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag:   8.30 tot 12 uur
13.30 tot 16.30 uur 
donderdag:   8.30 tot 12 uur
vrijdag:   8.30 tot 12 uur