Aansluitingen op de riolering

De eigenaar van een gebouw moet ervoor zorgen dat de afvoerbuizen tot aan de rooilijn (= de grens van het privé en het openbaar domein) liggen, en dit ter hoogte van de eventueel aanwezige wachtbuizen. Het al dan niet aanwezig zijn van wachtbuizen en de juiste locatie ervan kan nagevraagd worden bij de dienst mobiliteit De gemeente sluit die buizen dan aan op de riolering (= openbaar domein).
Het bedrag dat hiervoor betaald moet worden is afhankelijk van het feit of er op het openbaar domein al dan niet een wachtbuis ligt.

Procedure

Aanvraag gebeurt via de dienst Mobiliteit die vervolgens een goedkeuring vraagt aan het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Liggingsplan

Prijs

Zie retributiereglement onder 'Downloads'

Wetgeving

  • Uniform gemeentelijke politiereglement
  • Gemeenteraadsbesluit 20/12/2001
  • Retributiereglement

Praktisch

Mobiliteit

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 60
mobiliteit@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur